Bezzwłoczne przetwarzanie UPPZ (PUPZ)

Bezzwłoczne przetwarzanie UPPZ (PUPZ)

Przetwarzanie odpadów pochodzenia organicznego jest w przemyśle jednym z najpoważniejszych wyzwań – w szczególności dotyczy to przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w uboju (ubojnie / ubojnia) oraz przetwórstwie mięsa (masarnie / masarnia). Podczas prowadzonych w nich procesów produkcyjnych powstaje szczególny typ odpadów: UPPZ (PUPZ), czyli Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego. Odpady takie należy szybko i skutecznie utylizować, dlatego tak ważną kwestią jest bezzwłoczne przetwarzanie UPPZ (PUPZ).

Do ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zaliczamy wszystkie te pozostałości po procesie produkcyjnym w zakładzie przetwórczym lub ubojni, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi. Odpadów takich w miejscu ich wytworzenia praktycznie nie da się zneutralizować (utylizować) dostępnymi tradycyjnymi metodami, więc niezbędne jest ich odpowiednie przetworzenie i wykorzystanie do innych zastosowań.

 

Linie do utylizacji odpadów

Na szczęście istnieje szereg metod na ich wykorzystanie – znajdują one zastosowanie m.in. przy produkcji pasz, w przemyśle chemicznym, skórzanym czy energetycznym – jednak jednym z najbardziej godnych uwagi jest wykorzystanie UPPZ do wytwarzana nawozów w tym nawozów inteligentnych zgodnych z zgłoszeniem patentowym P.400268 „ Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników oraz sposób wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu i sposób aplikacji nawozu”.

Świetnym przykładem jest tu opracowana przez firmę Evergreen Solutions Sp.Z o.o(i wdrożona już w kilku ubojniach na terenie Polski) unikalna, autorska technologia bezzwłocznego przetwarzania UPPZ na nawozy organiczno-mineralne OrCal® oraz ulepszacze glebowe OrCal® pHregulator®. Umożliwia ona wytwarzania znakomitych, wydajnych nawozów inteligentnych z odpadów zaliczanych do kategorii 2. i 3. UPPZ – czyli, odpowiednio, „nie do spożycia przez zwierzęta” oraz „nie do spożycia przez ludzi”.

linie do utylizacja odpadów - zdjęcie linii

linie do utylizacja odpadów – zdjęcie linii

Oferowane przez Evergreen Solutions linie przetwórcze zaprojektowano tak, by można je było zamontować jako łatwe do wdrożenia przedłużenie standardowych linii produkcyjnych zakładu przetwórstwa mięsnego/ubojni. Są one w 100% zgodne z obowiązującymi na terenie Polski przepisami weterynaryjnymi oraz regulującymi kwestie ochrony środowiska w tym ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 (ustawa oraz zmiana ustawy o odpadach z 15 stycznia 2015r „o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw”

zainteresuje Cię również: projektowanie biogazowni lub Ekowodrol.

Zalety bezzwłocznego przetwarzania UPPZ

Linie przetwórcze FuelCal® (w odróżnieniu od metody ortwed firmy Tuzal) umożliwiają bezzwłoczne przetwarzanie UPPZ – od momentu dostarczenie do nich UPPZ /odpadów pochodzenia zwierzęcego (rozdrobnionej pulpy mięsno-kostnej) do przygotowania wysterylizowanego, powietrzno-suchego nawozu organiczno-mineralnego OrCal® mija zaledwie 30 minut.

Warto odnotować, że wdrożenie takiego rozwiązania oznacza dla zakładu bardzo konkretne korzyści – dzięki zasadom określonym w dyrektywie 2008/98/WE, zakład, który wdrożył technologię wytwarzania nawozów z UPPZ, automatycznie zaprzestaje wytwarzać odpady. Jest to możliwe, ponieważ proces produkcji nawozów nie jest działaniem z zakresu utylizacji – jest to po prostu kolejny proces produkcyjny, w którym Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego stanowią surowiec (a nie utylizowany odpad). To rozwiązanie jest dla firmy nie tylko wygodne i korzystne finansowe, ale dodatkowo oznacza lepsze wykorzystanie zasobów i zgodną z założeniami ustawy o odpadach bezodpadową produkcją.

linia do utylizacji odpadów - zbliżenie

linia do utylizacji odpadów – zbliżenie

Kluczową korzyścią jest tu jednak fakt, iż przetwarzanie UPPZ ( PUPZ) metodą FuelCal® (nie metodą / metoda ORTWED ) oferowaną przez Evergreen Solutions jest uzasadnione ekonomicznie – zastosowanie tej nowoczesnej technologii pozwala na ograniczenie kosztów związanych z utylizacją, a powstałe produkty tj. nawozy organiczno-mineralne OrCal® oraz ulepszacze glebowe OrCal® pHregulator® mogą stanowić dodatkowy benefit dla zakładu wytwarzającego w/w produkty”

 

Metody utylizacji odpadów

Co ważne, zaletą technologii FuelCal® – bezzwłocznego przetwarzania UPPZ na nawozy organiczno-mineralne OrCal® lub ulepszacze glebowe OrCal® pHregulator® jest możliwość jej elastycznego wdrażania – każdy klient/zakład może sam zdecydować, w jakim zakresie potrzebuje tej technologii i jak duże wdrożenie jest niezbędne. System przetwarzania UPPZ może pracować stale, będąc nieprzerwanie sprzężonym z pracą podstawowym linii produkcyjnych zakładu, lub czasowo – tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne. Decyzja pozostaje po stronie klienta, który musi oszacować swoje potrzeby w zakresie przetwarzania UPPZ).

System bezzwłocznego przetwarzania UPPZ składa się z układu dozowania reagenta- silosa na reagent, zbiornika buforowego, zautomatyzowanego węzła reakcyjnego RCal120 oraz układu odbioru produktu. Taka konfiguracja z powodzeniem sprawdzi się w podstawowych zastosowaniach do przetwarzania odpadów nie wymagających rozdrabniania tj. osad ściekowy, treść przewodu pokarmowego oddzielona od przewodu pokarmowego, krwi, pomiotu, flotatu, odpadu z zakładowej oczyszczalni ścieków czy tłuszczu. System ten jednak można bez problemu rozbudować zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 oraz wymaganiami podyktowanymi przez użytkownika. Wśród elementów opcjonalnych warto wymienić np. muldę przyjęciową, separator metali, węzeł rozdrabniania, węzeł pakowania i załadunku do zasobników typu Big-Bag czy pozwalający na ograniczenie zużycia energii w zakładzie układ odzysku ciepła

Jeśli chodzi o wydajność takiego systemu, to w znacznej mierze zależy ona od rodzaju przetwarzanych odpadów UPPZ – z wyliczeń specjalistów z Evergreen Solutions wynika jednak, że średnia wydajność wynosi od 0,05-4t/h lub wielokrotność w zależności od ilości zastosowanych reaktorów, a poziom uzysku nawozu z przetwarzanego odpadu wynosić może do 1,1 Mg nawozu/Mg rozdrobnionej pulpy surowcowej. Czas zaprojektowania, przygotowania i uruchomienia linii produkcyjnej wynosi od 6-8 miesięcy od zawarcia umowy dostawy z właścicielem technologii, producentem – firmą Evergreen Solutions oraz właścicielem zgłoszenia patentowego P.400268 Janusz Zakrzewski.

 

Neutralizacja odpadów – doskonały nawóz

OrCal® działa bio-stymulująco na rozwój roślin. Według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nawóz powoduje „wzrost biomasy roślin od 20–40 %”. Według badań klientów stosujących nawozy OrCal® nawóz podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30% w stosunku do upraw nie nawożonych nawozem OrCal. Przykładowo w pszenicy jarej nawożonej nawozem OrCal® średnia zawartość białka wynosi do 18% wagowych w porównaniu z 13% białka uzyskiwanymi w uprawach tradycyjnych.

Nawóz ten dodatkowo pomaga w odkwaszaniu gleby, zakwaszonej na skutek ubytków wapnia spowodowanego czynnikami naturalnymi bądź działalnością rolniczą, a także skutecznie poprawia strukturę gleby, przyswajalność fosforu, potasu i magnezu, a także przyswajalność mikroelementów dla roślin.

 

Przeczytaj również o: Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, Metody utylizacji odpadów, jak zarobić na odpadach do recyklingu?, przetwarzanie odpadów organicznych,