Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Praktycznie każda działalność związana z wytwarzaniem i produkcją powoduje, iż oprócz produktów powstają również różnego rodzaju odpady. Odpowiednie zagospodarowanie tych odpadów staje się w ostatnim czasie coraz poważniejszym problemem. Jest on szczególnie istotny dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego czy też w przypadku osadów ściekowych. Odpady takie stanowią jednak cenne źródło materii organicznej, która może być przydatna w rolnictwie, […]

Produkcja nawozu z biogazowych odpadów

Produkcja nawozu z biogazowych odpadów

Praktycznie każda działalności wytwórcza sprawia, że oprócz produktu powstają również odpady – ich odpowiednie zagospodarowanie staje się w ostatnim czasie coraz poważniejszym problemem. Szczególnie palący jest on w przypadku pozostałości produkcyjnych z zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego czy osadów ściekowych. Teoretycznie odpady takie stanowią cenne źródło materii organicznej przydatnej np. w rolnictwie – problemem pozostaje jednak ich […]

Termiczna utylizacja odpadów komunalnych

Termiczna utylizacja odpadów komunalnych

Spalanie odpadów (fachowo nazywane ich termiczna utylizacją) jest jednym z prostszych i bardziej popularnych metod rozwiązywania problemu ze śmieciami. Technologia ta ma swoje zalety (można jej użyć do przekształcenia odpadów w energię), ale ma też liczne wady – w poniższym tekście postaramy się je przedstawić. Pierwsze spalarnie śmieci – czyli jednostki przemysłowe wyspecjalizowane w procesie […]

Dowiedz się jak zarobić na odpadach do recyklingu

Dowiedz się jak zarobić na odpadach do recyklingu

Nie od dziś wiadomo, że na „śmieciach” można zarobić – przedsięwzięcia biznesowe związane z gromadzeniem, segregowaniem, przetwarzaniem i utylizacją odpadów mogą być bardzo dochodowe. Sposobów na zarabianie na odpadach jest wiele, jednak różnią się one stopniem dochodowości, popularnością oraz wpływem na środowisko naturalne. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym z nich i oceńmy, które uznać można za najbardziej […]

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ/PUPZ)

Kłopotliwy odpad czy cenny półprodukt? Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (często używa się skrótu UPPZ lub PUPZ) są jednym z typów odpadów „produkowanych” m.in. przez przemysł spożywczy i skórzany. Procedury postępowania z UPPZ są dość złożone, a odpady te mogą być potencjalnie groźne dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt – dlatego tak ważna jest ich […]

AGROEKOLOGICZNE I PLONOTWÓRCZE DZIAŁANIE WAPNOWANIA GLEB

Ekologiczne i plonotwórcze znaczenie wapnowania gleb rozpoznano i ceniono w rolnictwie od dawna, toteż stanowi ono bardzo istotny element racjonalnej agrotechniki. W rolnictwie polskim dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych ostatniego stulecia stosowano około 100 kg CaO na hektar w kraju. W roku 1975 średnie krajowe zużycie CaO wyniosło 120,8 kg/ha, ale wahało się od 23,2 kg/ha w województwie […]

Metody utylizacji odpadów

Każda cywilizacja produkuje odpady (np. UPPZ – Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego, Pierze, Krew, odpady komunalne, osady ściekowe, zagęszczone osady ściekowe, odpady gorzelniane czy biomasę rolno-spożywczą), a praktyka pokazuje, że im wyższy stopień rozwoju danej cywilizacji, tym większa jest ilość generowanych przez nią odpadów. Na szczęście w naszym przypadku wraz ze wzrostem ich ilości rośnie również […]

Bezzwłoczne przetwarzanie UPPZ (PUPZ)

Bezzwłoczne przetwarzanie UPPZ (PUPZ)

Przetwarzanie odpadów pochodzenia organicznego jest w przemyśle jednym z najpoważniejszych wyzwań – w szczególności dotyczy to przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w uboju (ubojnie / ubojnia) oraz przetwórstwie mięsa (masarnie / masarnia). Podczas prowadzonych w nich procesów produkcyjnych powstaje szczególny typ odpadów: UPPZ (PUPZ), czyli Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego. Odpady takie należy szybko i skutecznie utylizować, dlatego tak […]

Jak zarobić na odpadach do recyklingu

Jak zarobić na odpadach do recyklingu

Zagospodarowanie osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków jest kluczowym problemem dla branży wodno-kanalizacyjnej. Czy aby na pewno? Zagęszczone osady ściekowe są bowiem bogatym źródłem substancji organicznej oraz mikroelementów i mogą być wykorzystywane w rolnictwie jako pełnowartościowy produkt, przynoszący zysk oczyszczalniom ścieków.   Zacznij zarabiać na odpadach, a nie tracić  Zgodnie z dyrektywą unijną w sprawie odpadów z listopada 2008 r. oraz z regulacjami prawnymi wynikającymi z […]

SPOSOBY PRZETWARZANIA I UTYLIZACJI ODPADÓW ORGANICZNYCH

STRESZCZENIE Technologia FuelCal® służy do przetwarzania odpadów zasobnych w substancję organiczną na nawozy organiczno-mineralne OrCal® zgodnie ze zgłoszeniem patentowym P.400268 pt. „Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników oraz sposób wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu i sposób aplikacji nawozu”. Głównymi surowcami organicznymi są: osady z oczyszczania ścieków komunalnych oraz osady ściekowe z zakładów przetwórstwa rolno spożywczego, odpady […]