AGROEKOLOGICZNE I PLONOTWÓRCZE DZIAŁANIE WAPNOWANIA GLEB

Ekologiczne i plonotwórcze znaczenie wapnowania gleb rozpoznano i ceniono w rolnictwie od dawna, toteż stanowi ono bardzo istotny element racjonalnej agrotechniki. W rolnictwie polskim dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych ostatniego stulecia stosowano około 100 kg CaO na hektar w kraju. W roku 1975 średnie krajowe zużycie CaO wyniosło 120,8 kg/ha, ale wahało się od 23,2 kg/ha w województwie […]

Metody utylizacji odpadów

Każda cywilizacja produkuje odpady (np. UPPZ – Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego, Pierze, Krew, odpady komunalne, osady ściekowe, zagęszczone osady ściekowe, odpady gorzelniane czy biomasę rolno-spożywczą), a praktyka pokazuje, że im wyższy stopień rozwoju danej cywilizacji, tym większa jest ilość generowanych przez nią odpadów. Na szczęście w naszym przypadku wraz ze wzrostem ich ilości rośnie również […]

Bezzwłoczne przetwarzanie UPPZ (PUPZ)

Bezzwłoczne przetwarzanie UPPZ (PUPZ)

Przetwarzanie odpadów pochodzenia organicznego jest w przemyśle jednym z najpoważniejszych wyzwań – w szczególności dotyczy to przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w uboju (ubojnie / ubojnia) oraz przetwórstwie mięsa (masarnie / masarnia). Podczas prowadzonych w nich procesów produkcyjnych powstaje szczególny typ odpadów: UPPZ (PUPZ), czyli Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego. Odpady takie należy szybko i skutecznie utylizować, dlatego tak […]

Jak zarobić na odpadach do recyklingu

Jak zarobić na odpadach do recyklingu

Zagospodarowanie osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków jest kluczowym problemem dla branży wodno-kanalizacyjnej. Czy aby na pewno? Zagęszczone osady ściekowe są bowiem bogatym źródłem substancji organicznej oraz mikroelementów i mogą być wykorzystywane w rolnictwie jako pełnowartościowy produkt, przynoszący zysk oczyszczalniom ścieków.   Zacznij zarabiać na odpadach, a nie tracić  Zgodnie z dyrektywą unijną w sprawie odpadów z listopada 2008 r. oraz z regulacjami prawnymi wynikającymi z […]

SPOSOBY PRZETWARZANIA I UTYLIZACJI ODPADÓW ORGANICZNYCH

STRESZCZENIE Technologia FuelCal® służy do przetwarzania odpadów zasobnych w substancję organiczną na nawozy organiczno-mineralne OrCal® zgodnie ze zgłoszeniem patentowym P.400268 pt. „Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników oraz sposób wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu i sposób aplikacji nawozu”. Głównymi surowcami organicznymi są: osady z oczyszczania ścieków komunalnych oraz osady ściekowe z zakładów przetwórstwa rolno spożywczego, odpady […]

Zbiornikowy System Bioremediacji Odpadów i Ścieków oraz technologia FuelCal®

Odpad (surowiec) –  terminologia Odpadami (według jednolitej klasyfikacji odpadów – Instytut Ochrony Środowiska 1993 r.) [7] są wszystkie niespożytkowane produkty gospodarczej i bytowej działalności człowieka. Charakter i wielkość wytwarzanych odpadów zależą od jakości i dostępności surowców, technologii produkcji, postępu technicznego, poziomu życia ludności, konsumpcji dóbr materialnych i etyki ekologicznej. Każdy niezagospodarowany i niemający określonego przeznaczenia […]