Technologia przetwarzania osadów z oczyszczalni ścieków na poszukiwany produkt do sprzedaży – OrCal®

Technologia przetwarzania osadów z oczyszczalni ścieków na poszukiwany produkt do sprzedaży – OrCal®

W Polsce, co roku powstaje około 500 tys. ton suchej masy osadów ze ścieków komunalnych. W odbiorze społecznym jest to problem do rozwiązania. Natomiast, oceniając racjonalnie (naukowo, ekonomicznie, technologicznie) dochodzimy do wniosku, że to nie jest „problem” ale duże źródło korzyści. Osady są problemem na etapie powstawania i początkowych etapów ich zagospodarowywania. Należy jednak pamiętać, […]

O FuelCal® i OrCal® na 8. Forum Naukowo-Gospodarczym Chemika 2017

O FuelCal® i OrCal® na 8. Forum Naukowo-Gospodarczym Chemika 2017

8. Międzynarodowe Forum Naukowo – Gospodarcze CHEMIKA EXPO 2017 odbyło się w 23 marca w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli samorządów z Polski, Szwecji, Białorusi i Niemiec. Sponsorem forum była firma Evergreen-Solutions, która jest jednym z założycieli Klastra „Zielona Chemia”. Wiceprezes […]

Bioremediacja – neutralizacja odpadów

Bioremediacja – neutralizacja odpadów

Nazwa bioremediacjia użyta na etapie składania karty środowiskowe dotyczy nie tylko linii technologicznej zainstalowanej w zakładzie produkcyjnym inwestora lecz dotyczy całości procesu wykorzystania biomasy rolno-spożywczej zarówno jej przetworzenia, aplikacji i działania tj. pierwszego etapu przetworzenia biomasy w zakładzie zainteresowanego celem nadania specyficznych właściwości a tym samym wytworzenia nawozu inteligentnego (w późniejszym etapie wykorzystanym do bioremediacji […]

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ/PUPZ)

Kłopotliwy odpad czy cenny półprodukt? Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (często używa się skrótu UPPZ lub PUPZ) są jednym z typów odpadów „produkowanych” m.in. przez przemysł spożywczy i skórzany. Procedury postępowania z UPPZ są dość złożone, a odpady te mogą być potencjalnie groźne dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt – dlatego tak ważna jest ich […]