Nie wiesz co robić z biomasą?

Z życia firmy 6 lipca, 2022

Scrolluj na dół

Nie wiesz co zrobić z biomasą?

Evergreen Solutions to polskie przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę w Pyrzycach blisko Szczecina.

Ludzie, którzy ją tworzą, od blisko 15 lat zajmują się problematyką zagospodarowania odpadów i przetwarzania ich na produkty wynikowe z serii OrCal®.Jeśli nie wiesz co zrobić z biomasą, koniecznie zgłoś się do firmy Evergreen Solutions i skorzystaj z jej wieloletniego doświadczenia.

Dzięki opatentowanej technologii FuelCal®, zgodnej z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, jest w stanie przetworzyć praktycznie każdą biomasę na produkt rynkowy w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. W przełomowym 2007 roku powstał pierwszy produkt z serii OrCal®. Od tego czasu powstało kilkanaście instalacji, które przetwarzając odpady – wytwarzają nawozy, środki poprawiające właściwości gleby (polepszacz gleby) z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®.

Przetworzonych zostało już kilkaset tysięcy ton odpadów

Dzięki temu nie trafiły one w nieprzetworzonej, szkodliwej postaci do środowiska naturalnego a wręcz przeciwnie – zostały w proekologiczny sposób przetworzone na bezpieczne, stosowane w produkcji żywności produkty nawozowe.

Przez kilkanaście lat technologia jest cały czas udoskonalana, dzięki czemu jest coraz bardziej wydajna i ekonomiczna a produkty z serii OrCal® jeszcze nowocześniejsze i skuteczniejsze.

Popularne „Orkale” to znane większości rolników produkty służące do odkwaszania i użyźniania gleby oraz odżywiania roślin, dzięki zawartych w nich makroskładnikom (azot, fosfor, potas).

Dodatkowym ich atutem jest zdolność (po wysianiu na polu) wiązania do form rezydualnych (nie migrujących, nie pobieranych przez rośliny) przez OrCal® metali ciężkich zalegających w glebie. OrCal® to ceniony przez rolników produkt, laureat wielu nagród branżowych. Podmioty wytwarzające OrCal® z odpadów oferują produkt renomowany, pożądany przez rynek rolniczy.

Evergreen Solutions oprócz budowy instalacji w technologii FuelCal®, zajmuje się także dystrybucją produktów z serii OrCal®.

Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator mogą być wytwarzane wyłącznie z wykorzystaniem technologii FuelCal® i sposobem wytwarzania zgodnym z patentem P.229206 „Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników, sposób wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu oraz sposób stosowania nawozu”, przy użyciu reagenta WapCal® zgodnego z normą R292513 i licencją udzieloną producentowi przez Licencjodawcę.

Znaki towarowe FuelCal®, OrCal®, WapCal® i pHregulator® są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP, chronionymi prawem patentowym.

Wyłącznym właścicielem technologii FuelCal® oraz znaku towarowego OrCal® chronionego prawem ochronnym nr R.201198 na terytorium Polski i nr 014917108 na terytorium UE oraz znaku towarowego FuelCal® zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP za numerem Z.466510 jest Janusz Zakrzewski, Prezes Zarządu i właściciel Spółki Evergreen Solutions.

Skontaktuj się z nami

Dołącz do naszego
newslettera

Produktami wynikowymi technologii FuelCal® są renomowane nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do wykorzystania w rolnictwie.

  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy

  Dowiedz się więcej

  Kalkulator oszczędności

  Sprawdź opłacalność inwestycji

  Oblicz opłacalność online