Evergreen Solutions sp. z o.o. wspiera działania podnoszące kompetencje zawadowe przyszłych kadr sektora chemicznego.

Evergreen Solutions sp. z o.o. wspiera działania podnoszące kompetencje zawadowe przyszłych kadr sektora chemicznego.

Evergeen Solutions Sp. z o.o. jest członkiem sektorowej rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.  Rada została powołana i funkcjonuje w ramach realizacji projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) działania 2.12 – Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.   Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie którego jest Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia jako lider projektu, którego członkiem i założycielem jest Evergreen Solutions Sp. z o.o.

Celami działania Rady jest zwiększenie dopasowania umiejętności i kompetencji obecnych i przyszłych kandydatów do pracy i pracowników do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców w sektorze chemicznym. Rada skupia przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji edukacji formalnej i nieformalnej, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz dla kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia w sektorze chemicznym.

Więcej na ten temat: www.parp.gov.pl/component/site/site/sektorowe-rady-ds-kompetencji

 

Zobacz film: https://www.youtube.com/embed/RYIlFmobZt4?feature=oembed