FuelCal® czy Ortwed? W poszukiwaniu nowoczesnej, skutecznej metody utylizowania odpadów.

Przedsiębiorstwo planujące wdrożenie nowoczesnej, wydajnej, skutecznej i bezpiecznej metody utylizowania odpadów organicznych stoi przed trudnym wyborem – na rynku dostępnych jest bowiem kilka technologii mających, wedle opisu, realizować to zadanie. Jedną z najpopularniejszych jest nowoczesna technologii FuelCal, oferowanej przez firmę Evergreen Solution jej partnerów – np. koszalińskie przedsiębiorstwo EkoWodrol. Ale na rynku są również inne rozwiązania (np. oferowaną przez firmę Tuzal metoda Ortwed) – warto się więc przyjrzeć jak działają i czym różnią się od FuelCal.

Przypomnijmy: opracowana w laboratoriach Evergreen Solutions technologia FuelCal jest zgodną z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku metodą przetwarzania odpadów (m.in. ściekowych, pozostałości z przemysłu rolno-spożywczego, odpadów biodegradowalnych, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego UPPZ itp.) na nawóz OrCal®, lub wykorzystywane w energetyce paliwo o właściwościach odsiarczających OrCal®En.

Ma ona bardzo szerokie zastosowanie i może przyczynić się do poprawy bilansu odpadowego – m.in. dlatego, iż dzięki FuelCal wiele firm skutecznie rozwiązuje swoje problemy z przetwarzaniem odpadów (technologia ta sprawia, że pozostałości produkcyjne de facto przestają być odpadami, a stają się przydatnym surowcem do produkcji nawozu). Zaprojektowano ją tak, by trafiała w potrzeby szerokiego grona zakładów produkcyjnych i innych przedsiębiorstw – FuelCal sprawdzi się z powodzeniem m.in. w komunalnych oczyszczalniach ścieków i biogazowniach, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego (ubojnie, masarnie, fermy, producenci żywności, browary, gorzelnie, mleczarnie itd.).

Dodajmy, iż dzięki swoim licznym zaletom i innowacyjności technologia FuelCal jest rozwiązaniem chętnie wybieranym przez firmy specjalizujące się we wdrażaniu najnowocześniejszych metod oczyszczania i utylizacji odpadów. Potwierdzeniem tego jest choćby świetnie układając się współpraca Evergreen Solutions z firmą EkoWodrol – oba przedsiębiorstwa działają wspólnie od 2014 r., i to nie tylko w zakresie wdrażania FuelCal, ale również na polu naukowym. Firmy były bowiem współorganizatorami Konferencji o gospodarce osadowej, która odbyła się 23-24 października 2014r. – jeden z paneli wykładu obejmował temat „Innowacyjna technologia wytwarzania z osadów ściekowych nawozów OrCal® metodą FuelCal”.

Ortwed i FuelCal – sytuacja na rynku

Alternatywą dla FuelCal jest metoda Ortwed, oferowana w Polsce przez firmę Tuzal ( F.S Tużnik ) – czyli metoda przetwarzania osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych na ”suchą” substancję za pomocą tlenku wapnia CaO (przy wykorzystaniu ciepła reakcji hydrolizy wapna palonego). Warto jednak zaznaczyć, że w zestawieniu z FuelCal metoda Ortwed ma kilka wyraźnych – niezmiernie istotnych z punktu widzenia użytkowników – braków. Przede wszystkim, proces przetwarzania odpadów zachodzi w wyraźnie niższej temperaturze (niż w FuelCal) – efektem jest większe zagrożenie mikrobiologiczne ze strony produktu finalnego. Do wad metody Ortwed zaliczyć trzeba również  niestabilność składu produktu wynikowego, znaczną emisję amoniaku oraz merkaptanów (co jest skutkiem braku zastosowania osprzętu eliminującego te substancje – standardowego będącego elementem instalacji opartej na technologii FuelCal).

Efektem finalnym procesu wykorzystywanego w promowanej przez Tuzal metodzie Ortwed jest substancja  którą można zastosować w rolnictwie (aczkolwiek pamiętać należy, iż nie posiada on dopuszczenia nawozowego – czyli decyzji o możliwości wprowadzenie do obrotu przez MRIRW nawozu zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 147, poz. 1033), OrCal® można wykorzystać w budowie dróg, do produkcji cementu, jako sorbent tlenków do wykonania warstw pośrednich na składowiskach odpadów i stabilizacji gruntów i upraw leśnych lub jako nawóz o następujących właściwościach:

– OrCal® odkwasza glebę

– OrCal® użyźnia strukturę gleb

– OrCal® odżywia rośliny.

Zainteresuje Cię również: termiczna utylizacja odpadów komunalnych oraz nutralizacja odpadów

Dlaczego FuelCal?

Przewaga rozwiązania stworzonego przez specjalistów Evergreen Solutions – i oferowanego m.in. przez EKoWodrol ( ECOWODROL ) – nad konkurencyjnymi rozwiązaniami przejawia się m.in. w tym, że choć istnieje wiele metod (np. wspomniana Ortwed od Tuzal , f.s tużnik), których celem jest rozwiązanie problemu odpadów organicznych, to jednak tylko FuelCal rozwiązuje problem całościowo, efektywnie i bez najmniejszego uszczerbku dla środowiska naturalnego.

Jednym z jej kluczowych atutów jest fakt, iż FuelCal jako pierwsza w Polsce wykorzystywała wapno palone tlenkowe BWR do stabilizacji i higienizacji zagęszczonych osadów ściekowych oraz Ubocznych Produktów Pochodzenia Zwierzęcego – a powstałe produkty w odróżnieniu od konkurencji posiadają dopuszczenie nawozowe wydane Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 183/07 z 04.06.2007 (HORnn-4077-2/07) zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 147, poz. 1033).

Do przewag FuelCal nad metodą Franciszeka Stanislawa Tużnika metodą Ortwed należy zaliczyć również fakt, iż w przypadku tej technologii – odróżnieniu od rozwiązań konkurencji – występuję pełna higienizacja produktu. Gwarantuje to m.in. fakt, iż czas przebywania mieszaniny reagenta i osadów ściekowych  w temperaturach przekraczających 55-150oC wynosi powyżej 20 minut (w tym we wnętrzu reaktora  nie krócej niż 8 minut).W FuelCal produkt nie może opuścić węzła reakcyjnego bez pełnej sterylizacji.

Co więcej, w mieszaninie reakcyjnej  występuje stężony gorący roztwór ;mleka wapiennego – co zapewnia dostęp do wnętrza cząstek przetwarzanej miazgi. Technologia FuelCal gwarantuje też, że niemożliwa jest wędrówka osadów ściekowych poddawanych przetwarzaniu przez linię przetwórczą z pominięciem węzła  reaktora przetwórczego RCal120 , RCal 125 , RCal 250. Dla użytkowników istotny atutem jest też fakt, iż wszystkie parametry procesu technologicznego są rejestrowane i archiwizowane (co pozwala na późniejsze ich przeglądanie i analizowanie w Panelu Klienta na stronie www.evergreen-solutions.pl dostawcy). To również istotna przewaga nad metodą Ortwed, w którym cały proces jest niestabilny, a użytkownik nie ma możliwości archiwizowania parametrów pracy, przeglądania ich, a także zmian charakterystyki pracy urządzeń (np. przez Internet, jak w przypadku FuelCal).

Co bardzo ważne, w przeciwieństwie do technologii rozwiązania oferowanego przez firmę Tuzal ( F.S Tużnik ), w FuelCal następuje trwała higienizacja odpadów –  powstały nawóz OrCal® jest trwale zhigienizowany i nie jest narażony na odżywanie form przetrwalnikowych (znaczna zawartość aktywnego hydratu wapnia Ca(OH)2 wtórnie higienizuje produkt po kontakcie z wilgocią z środowiska tworząc roztwór mleka wapiennego).

Istotna różnica dotyczy również finalnego produktu przetwarzania opadów metodami Ortwed i FuelCal. W pierwszej (Ortwed/Tuzal) z nich powstaje substancja o zmniejszonej zawartości wartościowych składników odżywczych w tym azotu w formie amonowej gdyż w skutek znacznej emisji i braku wyłapywania azotu podczas przetwarzania osadu produkt jest ubogi w azot.

Efektem finalnym zastosowania FuelCal są zaś znakomite, nowoczesne nawozy OrCal®, zawierające znaczne ilości składników organicznych pochodzenia naturalnego, które mają potwierdzony naukowo przez Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pozytywny, biostymulujący wpływ na rozwój upraw. Nawóz OrCal® powoduje wzrost biomasy roślin od 20 do 40% oraz podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30%.

Co ważne, nawozy organiczno-mineralne OrCal® pomagają w odkwaszaniu gleby, zakwaszonej na skutek ubytków wapnia spowodowanego czynnikami naturalnymi bądź działalnością rolniczą i są przydatne w poprawie struktury gleby, zwiększaniu przyswajalności fosforu, potasu i magnezu, a także przyswajalność mikroelementów dla roślin, a także w zabezpieczaniu gleby przed wprowadzaniem do niej szkodliwych dla bakterii glebowych bakterii gnilnych lub bakterii fermentacji metanowej oraz zabezpiecza glebę przed rozwojem grzybów.

Dodajmy też, że technologię FuelCal i prowadzony w jej ramach proces przetwarzania odpadów możemy dowolnie dopasować do potrzeb klienta – parametryzując charakter jej pracy w stosunku do przetwarzanego odpadu z poziomu wygodnego w obsłudze ekranu LCD (możliwości takiej nie oferują konkurencyjne rozwiązania, czyli np. metoda Ortwed firmy Tuzal). Tę możliwość oferuje zarówno sam twórca technologii FuelCal – Evergreen Solutions, jak i firmy oferujące i wdrażające to rozwiązania, czyli wspomniany EKoWodrol z Koszalina.

FuelCal jest też jedyną z omawianych technologii, która nie generuje żadnych emisji szkodliwych produktów, typowych dla wysokotemperaturowych technologii przetwarzania (tlenki siarki, dioksyny, tlenki azotu i inne). W odróżnieniu od typowych suszarni osadów ściekowych nie występują  emisję odorowe, a większość przegrzanej pary wodnej wytwarzanej w technologii FuelCal® wyłapywana jest w układzie neutralizacji skroplin UNS1. Dodajmy, że stosowanie technologii Ortwed wiąże się np. z powstawaniem znacznych ilości przegrzanej pary wodnej, zawierającej amoniak, merkaptany pyły wapna oraz części lotne przetwarzanego odpadu.

Inne przewagi FuelCal nad metodą Ortwed oferowaną przez Tuzal polegają m.in. na dostępności układu neutralizacji skroplin UNS1 podczyszczającego powstałe i wyłapane podczas procesu skropliny i wiążącego powstałe podczas procesu amoniak i merkaprany do trudno rozpuszczalnych frakcji dodawanych finalnie do nawozu, wzbogacając jego skład chemiczny.

Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do konkurencji, twórcy technologii FuelCal mogą pochwalić się całym zestawem certyfikatów, rekomendacji i opinii ekspertów, potwierdzających innowacyjność, skuteczność oraz przyjazność dla środowiska tej metody. Są to m.in. dopuszczenie nawozowe produktu-nawozu OrCal®, rekomendacja Głównego Inspektoratu Weterynarii, pozytywne wyniki badania IUNG Puławy, Instytutu Ochrony  Środowiska, Instytut Medycyny Wsi, a także Instytutu Ochrony Środowiska oraz opinia o Innowacyjności wydana prze Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie. Szczegółowe informacje na ten temat były prezentowane m.in. na wspomnianej Konferencji o gospodarce osadowej, współorganizowanej przez Evergreen Solutions i koszalińskie przedsiębiorstwo EkoWodrol.

O najwyższej jakości i innowacyjności technologii FuelCal świadczą również liczne nagrody przyznawane nawozom wytwarzanym z jej wykorzystaniem. Dość wspomnieć, iż OrCal® otrzymał nagrodę za najbardziej innowacyjny produkt w konkursie „Power of innovation” na targach rolnych w Ostródzie, a także nagrodę na targach AGRO POMERANIA 2015.

Na koniec warto wspomnieć o sprawie kluczowej dla wielu inwestorów – kosztach wdrożenia systemu przetwarzania odpadów. Te oczywiście zależy od wielu czynników, jednak uogólniając śmiało można założyć, że koszty wdrożenia kompleksowego systemu opartego na technologii FuelCal będzie średnio o połowę niższe niż w przypadku podobnego systemu konkurencji.

Zainteresuje Cie również: Metoda ortwed, Zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz Tuzal