Jak zarobić na odpadach do recyklingu

Jak zarobić na odpadach do recyklingu

Zagospodarowanie osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków jest kluczowym problemem dla branży wodno-kanalizacyjnej. Czy aby na pewno? Zagęszczone osady ściekowe są bowiem bogatym źródłem substancji organicznej oraz mikroelementów i mogą być wykorzystywane w rolnictwie jako pełnowartościowy produkt, przynoszący zysk oczyszczalniom ścieków.

 

Zacznij zarabiać na odpadach, a nie tracić 

Zgodnie z dyrektywą unijną w sprawie odpadów z listopada 2008 r. oraz z regulacjami prawnymi wynikającymi z Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. art. 17, pkt 1, art. 18, pkt 1-2, a także z Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń dotyczących składowania odpadów, wskazuje się sposoby postępowania z odpadami, a kluczowym z nich jest przetwarzanie ich na produkt. Rozwiązaniem problemu kompleksowego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w oczyszczalniach jest technologia FuelCal®, stworzona z myślą o branży wodno-kanalizacyjnej, pozwalająca na całościowe przetworzenie zagęszczonego osadu ściekowego w pełnowartościowy produkt gotowy do sprzedaży. Umożliwia to zdjęcie odpowiedzialności z tytułu wytwarzania osadów, a zakład przestaje podlegać ustawie o odpadach. Technologii FuelCal® nie można rozpatrywać w kategoriach utylizacji odpadów. Stanowi ona bowiem naturalną kontynuację procesu technologicznego. Instalacja montowana jest w bezpośredniej bliskości wirówki bądź prasy, co przy modułowej konstrukcji pozwala znacząco zmniejszyć koszty inwestycji. Tym samym technologia staje się dodatkowym źródłem dochodu dla wytwórcy, a nie problemem. Utylizacja to obecnie nie tylko koszt stabilizowania, składowania i transportu osadu, ale także koszt energii, koszty pracownicze i wiele innych, których często nie bierze się pod uwagę. Pomimo takiego zaangażowania środków, nadal pozostaje odpad i odpowiedzialność.

jak zarobic na odpadach do recyklingu

jak zarobic na odpadach do recyklingu

Działanie technologii FuelCal®

Zasada działania technologii FuelCal® bazuje na kontrolowanej elektronicznie reakcji egzotermicznej, zachodzącej przy udziale reagenta z oznaczeniem BWR. W reaktorze przebiega proces termiczny, który w krótkim czasie podgrzewa osad do ponad 140°C przy Ph powyżej 12, i to bez zaangażowania dodatkowych zewnętrznych źródeł energii. To powoduje pełną sterylizację i higienizację osadu. W kolejnych fazach procesu powstaje suchy i sypki produkt, który otrzymuje dopuszczenie nawozowe i zastrzeżoną nazwę OrCal®. O wyjątkowości tej technologii decydują niskie koszty całego procesu. Wykorzystane ciepło reakcji, niewielka ilość reagenta, oraz brak produktów ubocznych w trakcie procesu powoduję, że możemy mówić o kompleksowym zagospodarowaniu osadu ściekowego. Poza tym znaczna wartość nawozu OrCal® maksymalizuje rentowność inwestycji w krótkim czasie.
Powstający na linii technologicznej nawóz OrCal® przeszedł wymaganą prawem procedurę dopuszczenia dla nawozów mineralno-organicznych i posiada dopuszczenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wytwarzania i obrotu rynkowego – Decyzja Nr 183/07, Znak HORnn-4077-2/07 z 4 czerwca 2007 r., a zakłady stosujące technologię FuelCal® zaprzestają wytwarzania odpadów na rzecz pełnoprawnych nawozów, więc zmienia się ich oddziaływanie na środowisko z negatywnego na pozytywne.

Zainteresuje Cię również: neutralizacja odpadów

Zalety technologii FuelCal®

Zalety oryginalnej i chronionej patentami technologii FuelCal®:

  • zagęszczone osady ściekowe przetwarzane są bezzwłocznie w miejscu ich powstania,
  • ograniczenie uciążliwości odorowej – likwidacja owadów, patogenów i bakterii,
  • w procesie wykorzystywane jest wyłącznie ciepło reakcji chemicznej. Brak zewnętrznych źródeł ciepła,
  • proces może być prowadzony w temperaturze od 50°C do 140°C. W przypadku typowych osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków wystarcza temperatura 55-85°C,
  • w procesie nie następują emisje szkodliwych produktów typowych dla wysokotemperaturowych technologii przetwarzania
    – tlenki siarki, dioksyny, tlenki azotu i inne,
  • suchy, bezpieczny granulat mający zastosowanie jako polepszacze gleby lub nawóz OrCal®, nie wymagający specjalnych środków transportu ani procedur składowania.

Nasze rozwiązania zyskały uznanie wielu zadowolonych klientów, a współpraca w obszarze obrotu nawozami OrCal® rozwija się bardzo dynamicznie. Likwidacja opłat za pozbycie się odpadu i korzyści ze sprzedaży nawozów znacząco poprawiają wynik finansowy oczyszczalni. Jesteśmy jedynym prawnym właścicielem tego rozwiązania na świecie, jak również innych produktów oferowanych w ramach technologii FuelCal®, m.in. inteligentnych nawozów OrCal®.

FuelCal® spełnia wszelkie wymogi innowacyjnej technologii, na finansowanie której można pozyskać środki w ramach funduszy Unijnych, co dodatkowo
zwiększa rentowność inwestycji, bo tak należy nazwać technologię kompleksowego zagospodarowania zagęszczonych osadów ściekowych metodą FuelCal®.
Znajdujemy się w zaszczytnym gronie laureatów konkursu Ministerstwa Środowiska Akcelerator Zielonych Technologii. Jury konkursu, po bardzo szczegółowej weryfikacji technologii FuelCal® pod kątem jej wpływu na środowisko, opłacalności i oryginalności, uznało, iż warto promować nas na świecie. Dzięki zagranicznej promocji nasze rozwiązanie ma już zasięg globalny!

Powiązane: zagospodarowanie odpadów komunalnych, metody i linie do utylizacji odpadów. 

Sprawdź również inne artykuły na temat: przetwarzanie odpadów organicznych, zbiornikowy system bioremediacji, zagospodarowanie odpadów komunalnych