Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez „Evergreen Solutions Sp. z o.o.” z siedzibą w Pyrzycach (74-200), ul. Lipiańska 73/33 oraz Partnerów współpracujących z Evergreen Solutions Sp. z o.o. w celu:

grupa2

Wyłącznym właścicielem marki/produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® chronionych zastrzeżeniem patentowym Z.201198 jest Janusz Zakrzewski, zaś firma Evergreen Solutions Sp. z o.o., ul. Lipiańska 73/33, 74-200 Pyrzyce; wysokość kapitału zakładowego 478.800 zł, KRS 545609, REGON 360892726, NIP 8531518975, jest wyłącznym licencjonowanym dysponentem patentu P. 229206 udzielonym przez Urząd Patentowy RP na podstawie zgłoszenia patentowego nr P.400268 należącego do Janusza Zakrzewskiego, opisującego wytwarzanie nawozu zgodnie z którym powstają produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® tj. “Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby oraz sposób jego wytwarzania i aplikacji” Znaki towarowe WapCal®, FuelCal® są znakami zastrzeżonymi.