Neutralizacja odpadów przetwórczych

Ciekawe 26 sierpnia, 2022

Scrolluj na dół

Wytwarzanie odpadów jest naturalnym elementem praktycznie każdego procesu produkcyjnego – to naturalne, że podczas przetwarzania pewnych materiałów na produkt przynajmniej część z nich pozostaje niespożytkowana i staje się zbędna. Zwykło się zakładać, że w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych takie odpady są czymś kłopotliwym, jednak wdrożenie odpowiednich rozwiązań technologicznych może sprawić, że zamiast odpady mogą stać się cennym surowcem, wykorzystywanym np. do produkcji nowoczesnych preparatów uzdatniających glebę i wspomagających rozwój roślin.

Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku firm specjalizujących się w przetwórstwie rolno-spożywczym (czyli producentów wykorzystujących jako surowce mleko, zboża, owoce i warzywa, mięso, skóry, ale także np. browarów czy gorzelni) czy biogazowni oraz komunalnych oczyszczalni ścieków. We wszystkich takich zakładach powstają pozostałości przetwórcze, które doskonale nadają się do neutralizacji odpadów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii opracowanych i wdrażanych przez firmę Evergreen Solutions – chodzi tu o technologię neutralizacji odpadów FuelCal.

Wymienione powyżej zakłady „generują” wiele różnych typów pozostałości przetwórczych – od stosunkowo prostych w neutralizacji, po odpady, których metody przetwarzania i neutralizowana są ściśle skodyfikowane, zaś ich producenci zobligowani do podejmowania określonych działań.

Świetnym przykładem są np. tak zwane uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ, niekiedy używa się również skrótu PUPZ – produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego). W tej kategorii mieszczą się zarówno martwe zwierzęta, jak i wszelkie ich elementy oraz pozostałości (skóra, racice, kopyta, krew, pióra, ośrodki zwierzęce, tusze, łapki, racice,  jelita, treść przewodu pokarmowego itp.), pochodzące m.in. zakładów przemysłowych wykorzystujących zwierzęta jako surowiec. UPPZ dzielimy na kilka kategorii, przypisanie do danej z nich określa poziom zagrożenia dla ludzi i zwierząt, stwarzanego przez owe produkty oraz determinuje zasady postępowania z nimi oraz możliwości ich wykorzystania (od kat. 1., do której zaliczają się materiały, które nie mogą zostać wykorzystane z uwagi na najwyższą potencjalną szkodliwość, aż do 3. – odpady bezpieczne, w których nie występują żadne potencjalnie niebezpiecznych substancji i które można szeroko przetwarzać).

Z kolei w biogazowniach powstaje tzw. bioferment – substancja organiczna, będąca pozostałością procesu fermentacji, kluczowego dla powstawania biogazu. Teoretycznie można ona zostać wykorzystana bezpośrednio do użyźniania gleby, jednak to możliwe jest tylko w przypadku niewielkich ilości biofermentu (użycie większej może mieć negatywny wpływ na glebę i uprawy). Dowiedz się więcej nt produkcja nawozu z biogazowych odpadów oraz OrCal

Jak neutralizować odpady?

Przez lata podstawową metodą radzenia sobie z odpadami – również organicznymi – było szukanie i stosowanie najróżniejszych rozwiązań, których zadaniem było „zniszczenie” odpadu, np. poprzez utylizację termiczną w spalarni. To podejście ma jednak liczne wady, a jedną z podstawowych jest marnowanie zasobów naszej planety – po co bowiem mielibyśmy niszczyć odpady produkcyjne, pochodzące wszak z przyrody, skoro można je ponownie wykorzystać i owej przyrodzie zwrócić?

To właśnie z takiego założenia wyszli twórcy zbiornikowego systemu bioremediacji ZSBOIŚ oraz technologii utylizacji odpadów FuelCal – chodziło o znalezienie sposobu na maksymalne wykorzystanie odpadów.

Efektem ich prac jest powstanie nowoczesnego systemu neutralizacji odpadów, dzięki któremu substancje przez lata postrzegane i traktowane jak zbędne i szkodliwe śmieci mogą stać się pełnoprawnym surowcem do produkcji nowoczesnych, wydajnych nawozów OrCal® oraz ulepszaczy gleby OrCal® pHregulator. To bardzo ważna zmiana, zarówno z czysto ekologicznego punktu widzenia, jak i przez wzgląd na fakt, iż jej wdrożenie radykalnie zmienia sytuację przedsiębiorstwa. Dzięki FuelCal firma, która wcześniej wytwarzała potencjalnie niebezpieczne odpady i musiała zająć się ich zneutralizowaniem, teraz de facto przestaje je wytwarzać i zamiast niej produkuje nowoczesne, bezpieczne substancje wspomagające dla rolnictwa.

Co ważne, linie przetwórcze, które dostarcza Evergreen Solutions, w 100% integrują się z ze standardowymi liniami produkcyjnymi zakładów przetwórstwa spożywczego – klienci nie muszą nic przebudowywać, wystarczy, że uzupełnią swoją infrastrukturę o rozwiązania firmy. Warto podkreślić, że linie przetwórcze FuelCal działają szybko i wydajnie – od momentu dostarczenia do nich odpadów  (np. rozdrobnionej pulpy mięsno-kostnej) do przygotowania wysterylizowanego, powietrzno-suchego nawozu organiczno-mineralnego OrCal® mija zaledwie 30 minut.

Zainteresuje Cie również: linie do utylizacji odpadów oraz Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Nawóz z neutralizowanych odpadów

Efektem finalnym wdrożenia technologii opracowanej przez Evergreen Solutions jest możliwość produkowania znakomitego nawozu OrCal®, charakteryzującego się potwierdzonym naukowo pozytywnym wpływem na rozwój roślin (według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nawóz ten powoduje wzrost biomasy roślin nawet do 40 %). Co więcej, OrCal® podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30% (w stosunku do upraw nie nawożonych nawozem OrCal). Jest to więc idealny sposób na neutralizację odpadów.

Nawóz ten dodatkowo pomaga w odkwaszaniu gleby, zakwaszonej na skutek ubytków wapnia spowodowanego czynnikami naturalnymi bądź działalnością rolniczą, a także skutecznie poprawia strukturę gleby, przyswajalność fosforu, potasu i magnezu, a także przyswajalność. To ceniony na rynku produkt, którego sprzedaż przyniesie firmie dodatkowe przychody ze sprzedaży nawozu (niezależnie od tego, jaki jest podstawowy profil jej działalności).

Dowiedz się więcej o: termiczna utylizacja odpadów komunalnych

Skontaktuj się z nami

Dołącz do naszego
newslettera

Produktami wynikowymi technologii FuelCal® są renomowane nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do wykorzystania w rolnictwie.

  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy

  Dowiedz się więcej

  Kalkulator oszczędności

  Sprawdź opłacalność inwestycji

  Oblicz opłacalność online