Produkcja nawozu z biogazowych odpadów

Produkcja nawozu z biogazowych odpadów

Praktycznie każda działalności wytwórcza sprawia, że oprócz produktu powstają również odpady – ich odpowiednie zagospodarowanie staje się w ostatnim czasie coraz poważniejszym problemem. Szczególnie palący jest on w przypadku pozostałości produkcyjnych z zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego czy osadów ściekowych. Teoretycznie odpady takie stanowią cenne źródło materii organicznej przydatnej np. w rolnictwie – problemem pozostaje jednak ich odpowiednie przekształcenie i przygotowanie do wykorzystania np. do nawożenia. Idealnym rozwiązaniem okazuje się tu zbiornikowy system bioremediacji odpadów i ścieków oraz technologia FuelCal®.

Dodajmy, iż termin bioremediacja określa w tym kontekście cały proces zagospodarowania odpadów – od ich pozyskania i przetworzenia, aż po aplikację do gleby oraz etap oddziaływania na wzrost i rozwój upraw. Ów proces polega na bezzwłocznym przetworzeniu (remediacji) biomasy rolno-spożywczej  i nadania jej cech inteligentnych nawozów wykorzystanych później w bioremediacji gleb.

Oczywiście, sam koncept wykorzystania w rolnictwie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego i osadów ściekowych nie jest niczym nowym – substancje te są od wieków wykorzystywane w ten sposób. Problem w tym, że to tradycyjne rozwiązanie ma szereg wad. Odpady wydzielają bardzo nieprzyjemne zapachy, występują w nich pasożyty i niebezpieczne drobnoustroje, a ich konsystencja i struktura w istotny sposób utrudniają ich skuteczne aplikowanie. Pewnym rozwiązaniem może być kompostowanie odpadów, jednak nowoczesne technologie zagospodarowywania w ten sposób np. odpadów ściekowych są bardzo drogie i nie gwarantują 100-procentowej sanitacji.

Dlatego właśnie świetnym rozwiązaniem jest zastosowanie nowoczesnych technologii neutralizacji odpadów, takich jak wspomniany zbiornikowy system bioremediacji odpadów i ścieków oraz technologia FuelCal®.

 

Jak to działa neutralizacja odpadów?

Zasada działania technologii oparta jest na kontrolowanej elektronicznie reakcji egzotermicznej przy udziale wysoko reaktywnego reagenta na bazie CaO. W reaktorze zachodzi proces egzotermiczny, dzięki któremu w krótkim czasie doprowadza osad  (biomasę z przemysłu rolno spożywczego) do temperatury ponad 140°C przy pH 12 bez zaangażowania dodatkowych zewnętrznych źródeł energii. Efektem jest pełna sterylizacja i higienizacja osadu ( biomasy rolno spożywczej), a także podniesienie wydajność procesu (dzięki ponownemu wykorzystania powstałego ciepła).

neutralizacja odpadów

neutralizacja odpadów

W kolejnych fazach powstaje suchy i sypki produkt o przeznaczeniu nawozowym. Woda z odpadu zostaje odparowana, a opary wyłapane i zneutralizowane poprzez układ neutralizacji. Cały proces przebiega pod ścisłą kontrolą systemu automatyki i sterowania. Głównymi zaletami oryginalnej technologii jest przetwarzanie osadów i odpadów bezzwłocznie, w miejscu ich powstania, a także ograniczenie uciążliwości odorowej oraz likwidacja wszelkich owadów, patogenów i bakterii.

 

Dlaczego warto wdrożyć zbiornikowy system bioremediacji odpadów i ścieków?

System ów ma szereg zalet. Przede wszystkim, jest łatwy do wdrożenia i dostosowania do funkcjonujących już w zakładzie linii produkcyjnych (może być ich naturalnym przedłużeniem). Co więcej, w znacznym stopniu uwalnia on przedsiębiorstwo od problemu zagospodarowania kłopotliwych pozostałości z procesu produkcyjnego – dzięki zbiornikowemu systemowi bioremediacji przestają one być kłopotliwym odpadem, a stają cennym surowcem do produkcji nowoczesnych, wydajnych nawozów inteligentnych  zgodnych z zgłoszeniem patentowym P.400268 w tym nawozów  OrCal®, których sprzedaż może stanowić dodatkowe źródło przychodów dla firmy.

Wytworzone w tym procesie nawozy działają biostymulująco na rozwój roślin (poprzez dostarczenie  łatwo przyswajalnych pożywek dla mikroorganizmów), optymalizują współczynnik pH w strefie korzeniowej (co stymuluje efektywniejszy przebieg procesu mineralizacji oraz przemian azotu – co ma zdecydowany wpływ na bioremediację gleb), a także poprawiają żyzność gleby.

Zainteresuje Cię również:  Ekowodrol.

Produkty powstałe w zbiornikowym systemie bioremediacji są  więc  bazą do powstania doskonałych nawozów organiczno-mineralnych z zawartością azotu i o kontrolowanym uwalnianiu w czasie, oraz długotrwałym działaniu, a jednocześnie produktami które przez swoje specyficzne właściwości poprawiają zdrowotność i regenerację gleby. Przyspieszają pobieranie wapnia przez rośliny, a także charakteryzują się kontrolowanym uwalnianiem składników chemicznych do gleby i poprawiają właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, stabilizuje odczyn, aktywują dobroczynny wpływ organizmów glebowych, a tym samym zwiększa jej urodzajność.

Projektowanie i budowa biogazowni

Na koniec dodajmy, że nawóz OrCal® o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych oraz sposób jego wytwarzania został dopuszczony Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr. 183/07 z 2007 r. W technologii FuelCal i Zbiornikowego Systemu Bioremediacji Odpadów i Ścieków w zależności od jakości surowców (substratów) organicznych (odpadów) produkuje się nawozy organiczno-mineralne i wapniowo-organiczne, a także półprodukty do produkcji nawozów wieloskładnikowych lub ulepszaczy glebowych. Uniwersalność technologii FuelCal® polega nie tylko na bezodpadowości, technologia także przetwarza i sanituje osady, odpady zwierzęce, czyniąc z nich produkty użyteczne w środowisku przyrodniczym.