OrCal®- zastosowanie i działanie

OrCal® - renomowany produkt o uznanej pozycji rynkowej.

Scrolluj na dół

Czym jest OrCal®?

Produkt wynikowy OrCal®

Produkty wynikowe technologii FulCal® to mineralno-organiczne środki poprawiające właściwości gleby i nawozy z serii OrCal® (OrCal® pHregulator®). Od kilku lat produkty te zdobywają polski rynek rolniczy i zaufanie rolników. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom stają się podstawowym specyfikiem do uzdrawiania gleby.

Więcej informacji o produktach OrCal®:

Aktywny hydrat wapnia, materia organiczna, makroskładniki: azot, fosfor, potas (NPK)…

Nawozy OrCal® pHregulator®

OrCal® to zaawansowany, nowoczesny produkt, który zawiera aktywny hydrat wapnia, materię organiczną oraz zawarte w niej naturalne, łatwo przyswajalne składniki odżywcze, np.: wapń, azot, fosfor, potas, magnez, siarkę, żelazo, białka, aminokwasy, peptydy, oligopeptydy czy kwasy humusowe.

Dzięki temu  OrCal® może działać  kompleksowo:

 • odkwasza glebę,
 • uzupełnia niedobory materii organicznej (zwiększa poziom próchnicy) w glebie, poprawia jej żyzność,
 • zaopatruje rośliny w łatwo przyswajalne składniki pokarmowe, makro- i mikroskładniki (N, P, K, Si, Mg, Ca).
 • odblokowuje makroskładniki w glebie, które nie są dostępne dla roślin w wyniku niskiego odczynu pH
 • przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, w wyniku czego do gleby może zostać wprowadzone nawet ponad 500 kg azotu, fosforu i potasu (NPK)

OrCal® – neutralizacja metali ciężkich

Dodatkowo, OrCal® pHregulator® wyprodukowany z użyciem reagenta WapCal® neutralizuje metale ciężkie w glebie! Jeśli  na glebach zawierających metale ciężkie zastosowany zostanie OrCal® pHregulator®, w którego produkcji użyto reagent WapCal® metale ciężkie zostaną związane do form rezydualnych, a więc form nie migrujących, praktycznie nie rozpuszczalnych i nieszkodliwych dla środowiska naturalnego i plonów. Dzięki tej funkcji OrCal®  pHregulator® może być używany nie tylko jako środek poprawiający właściwości gleby, ale jako środek odtwarzający naturalne życie w glebie zdegradowane przez występowanie metali ciężkich. Doskonale sprawdzi się też w rekultywacji gleb. OrCal® uzdrawia glebę!

Szybkie i skuteczne, bezpieczne odkwaszanie gleby z OrCal®!

OrCal® szybko i skutecznie odkwasza glebę. Prawie 100 razy lepiej niż kreda lub dolomity …rozpuszcza się w wodzie. OrCal® pHregulator to  organiczno-mineralny środek z aktywnym hydratem wapnia. Istotą szybkiego i skutecznego działania OrCal®-u jest aktywny hydrat wapnia i jego rozpuszczalność w wodzie –1,7g/1000ml, co jest doskonałym, prawie 100 razy lepszym wynikiem w porównaniu z rozpuszczalnością węglanów wapnia (kredy i dolomitów) – 0,02g/1000ml.

Poza tym należy pamiętać, że to nie wapno (Ca) powoduje zmianę odczynu gleby. To jony OH-, które powstają podczas rozpadu węglanu wapnia, wodorotlenku wapnia i tlenu wapnia zobojętniają kationy H+, które powodują zakwaszenie gleby.

OH- + H+ = H2O

Szybkość działania OrCal® wynika zatem też z krótszej reakcji tworzenia jonów OH- niż w przypadku nawozów wapniowych opartych o dolomity lub kredę.

Nawozy wapniowe:

CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2
Ca(HCO3)2 => Ca++ + 2OH- + 2CO2

Produkt OrCal®:

Ca(OH)2 => Ca++ + 2OH-

Szybkość działania OrCal® – efekty już w pierwszym plonie.

Szybka rozpuszczalność OrCal®-u w wodzie oraz zawartość substancji organicznej powodują, że działa on błyskawicznie. Odkwaszona gleba i poprawiona struktura gleby powodują, że efekty widoczne są już w pierwszym plonie od zastosowania.

OrCal® jest generatorem próchnicy – doskonale użyźnia glebę

Materia organiczna zawarta w OrCal®-u inicjuje proces użyźniania odkwaszonej  gleby. Powoduje to lepszą stymulację systemu korzeniowego. Dobrze rozwinięty system korzeniowy pozwala na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych i wody. Po zastosowaniu następuje silna stymulacja życia biologicznego w glebie, rozwój mikrobów glebowych, bakterii probiotycznych i fotosyntetyzujących. OrCal® zastosowany na resztki pożniwne dynamicznie mineralizuje słomę, obornik, gnojowicę i inne substancje organiczne w glebie.

Tak działa OrCal®

OrCal® pH
Rzepak
OrCal® pH
Pszenica
OrCal® pH
Kukurydza

Parametry jakościowe przykładowego produktu OrCal® SR pHregulator®

 • Wapń CaO – 30,97 (% s.m.), po przeliczeniu na aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2 – 42,11 (% s.m.)
 • Wapń Ca – 22,12 (% s.m.)
 • Substancja organiczna – 35,80 (% s.m. w 750oC)
 • Azot N – około 1,5 (% s.m.)
 • Fosfor P – 0,48 (% s.m.), P2O5 – 1,10 (% s.m.)
 • Potas K – 0,20 (% s.m.), K2O – 0,24 (% s.m.)
 • Odczyn pH – 12,6

Dane na podstawie wyników badań z dokumentacji certyfikacyjnej w MRiRW. Szczegółowe informacje dotyczące produktów z serii OrCal®pHregulator® znajdują się w Kartach produktów oraz w decyzjach zezwalających na wprowadzenie do obrotu wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

OrCal® to Wysoka jakość, dostępność, uznanie rolników i branżystów

Dystrybucja nawozów OrCal®
OrCal® dystrybuowany jest w opakowaniach big bag 1-tonowych lub luzem wywrotkami

Oryginalne, certyfikowane produkty z serii OrCal® wytworzone z użyciem reagenta WapCal® dystrybuowane są przez firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. Firma stworzyła sieć profesjonalnych doradców nawozowych i podmiotów dystrybucyjnych. Prowadzi sprzedaż w skali całej Polski poprzez konwencjonalne kanały sprzedaży oraz stworzoną na własne potrzeby giełdę nawozową  producentów OrCal® (www.gielda -nawozowa.pl). Działanie takie skraca łańcuchy dostaw a OrCal® jest dostępny ,,just in time”. 

Produkty OrCal® to produkty specjalistyczne, posiadające decyzje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu oraz pozytywne opinie najważniejszych instytucji w kraju zajmujących się opiniowaniem produktów przeznaczonych do produkcji rolniczej.

OrCal® to produkty wielokrotnie nagradzane nagrodami branżowymi na targach krajowych i międzynarodowych.

Skontaktuj się z nami

Dołącz do naszego
newslettera

Produktami wynikowymi technologii FuelCal® są renomowane nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do wykorzystania w rolnictwie.

  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy

  Dowiedz się więcej

  Kalkulator oszczędności

  Sprawdź opłacalność inwestycji

  Oblicz opłacalność online