grupa2

Technologia zgodna ze zgłoszeniem patentowym P.400268 “Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby oraz sposób jego wytwarzania i aplikacji” Evergreen Solutions Sp. z o.o., ul. Stargardzka 8, 74-200 Pyrzyce; wysokość kapitału zakładowego 380.000 zł, KRS 545609, REGON 360892726, NIP 8531518975