Specyfikacja Reagenta WapCal® (BWR)

Specyfikacja Reagenta WapCal® (BWR)

Specyfikacja Reagenta WapCal® (BWR) – wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności akredytowanego dla Technologii FuelCal® zgodnego z wewnętrzna normą zakładową nr R.292513 opisaną i certyfikowaną przez dostawcę Technologii FuelCal® firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach.

Plastyfikator jest składnikiem służącym do poprawy usypliwości (płynięcia reagenta-wapna reaktywnego Bardzo Wysokiej Reaktywności typu WapCal®) wyróżniający się tym, iż podczas precyzyjnego dozowania reagenta typu WapCal® do zespołów reakcyjnych (reaktorów) RCal120 i RCal 250  znacząco minimalizuje  się ryzyko ograniczenia ,,płynięcia”,  zawieszania się reagenta WapCal® oraz  niekontrolowanego przesypu w części  reakcyjnej reaktora. Stosowanie certyfikowanego Reagenta WapCal® (BWR) zgodnego z wewnętrzna normą zakładową nr R.292513 wraz z zawartym w nim plastyfikatorem  ułatwia kontaktowanie się przetwarzanych biomas-rolno spożywczych z CaO tworząc bezpieczne hydraty wapnia Ca(OH)2. Efekem zastosowania Plastyfikatora w certyfikowanym reagencie typu WapCal® jest stabilizacja reakcji chemicznej (reakcji hydratacji), uśrednienie – regulacja rozkładu temperatur w reaktorach RCal120 i RCal250. Reagent WapCal® zawierający plastyfikator wzbogaca produkty  wynikowe  z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® co minimalizuje powstawanie ,,hotspotów” (tzw. przegrzanych części nawozu)  w powstającej mieszaninie poddanej reakcji. Dzięki zastosowaniu plastyfikatora w certyfikowanym Reagencie WapCal® następuje  poprawa oraz zwiększenie usypliowści, wytrzymałości  a w konsekwencji  poprawa reologii produktu finalnego Technologii FuelCal® tj. OrCal® i OrCal® pHregulator®. Zawartość plastyfikatora w produktach z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® w wyniku zastosowania jedynie reagenta WapCal®  decyduję o związaniu powstającego podczas reakcji chemicznej (reakcji hydratacji) w reaktorach RCal120 RCal250 amoniaku, siarczków i  merkaptanów  uniemożliwiając szybką ich emisję z produktu wynikowego,  co wpływa na dłuższą ich ekspozycję i przydatność produktu wynikowego. Zastosowany w WapCal® plastyfikator poprawia usypliwośc Reagenta WapCal®, optymalizuje i wydłuża czas  skutecznego przechowywania Reagenta w silosie minimalizując oddziaływanie  warunków atmosferycznych.  Plastyfikator zawarty w reagencie WapCal® wpływa na ograniczenie  zajścia reakcji karbonizacji podczas kontaktu CO2 z produktem  finalnalnym  OrCal® i OrCal® pHregulator® co wpływa  znacząco na  utrzymanie własciwości nawozoych i odkwaszających produktów finalnych technologii FuelCal®  OrCal® i OrCal® pHregulator®.

 

Przy każdej dostawie niezbędna jest karta charakterystyki lub/i specyfikacji wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności typu WapCal® lub równoważnego. Okazanie certyfikatu przydatności reagenta wydanego przez dostawcę technologii FuelCal® oraz wyników badań wykonanych przez akredytowane Laboratorium technologii FuelCal® lub inne wskazane przez dostawcę technologii.