Jakość, bezpieczeństwo, nowoczesność - certyfikaty i opinie

Technologia FuelCal® oraz produkty wynikowe OrCal® posiadają pozytywne opinie i certyfikaty wielu niezależnych instytucji

Scrolluj na dół

Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność – potwierdzona certyfikatami

Firma Evergreen Solutions Sp. z o.o. jest dysponentem praw do patentu P.229206 „Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników, sposób wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu oraz sposób stosowania nawozu” oraz praw do produktów nawozowych z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. Produkty te mogą być wytwarzane wyłącznie z wykorzystaniem technologii FuelCal®, zgodnej z wyżej wymienionym patentem, przy użyciu  certyfikowanego reagenta WapCal® – zgodnego z normą R.292513 i licencją udzieloną producentowi przez Licencjodawcę. Znaki towarowe Fuelcal®, OrCal®, WapCal® i pHregulator® są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP, chronionymi prawem patentowym.

Instytucje certyfikujące i opiniujące technologię FuelCal® oraz produkty wynikowe z serii OrCal®

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa
Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
Instytut Ochrony Środowiska
Instytut Medycyny Wsi
Państwowa Inspekcja Weterynaryjna
Instytut Ogrodnictwa
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Politechnika Częstochowska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Ministerstwo Środowiska
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Skontaktuj się z nami

Dołącz do naszego
newslettera

Produktami wynikowymi technologii FuelCal® są renomowane nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do wykorzystania w rolnictwie.

  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy

  Dowiedz się więcej

  Kalkulator oszczędności

  Sprawdź opłacalność inwestycji

  Oblicz opłacalność online