O FuelCal® w TV

O FuelCal® w TV

Zapraszamy do obejrzenia Magazynu Rolniczego

O technologii FuelCal® i nawozie OrCal® w telewizji

W środę, o godz. 12:30 zapraszamy do oglądania na antenie TVP1 programu, w którym dowiemy się jak dzięki technologii FuelCal® i jej produktowi wynikowemu, nawozowi OrCal®, prowadzona jest walka z zakwaszeniem i nieurodzajem gleb w Polsce.

FuelCal®, opracowana przez firmę Evergreen Solutions, to unikatowa technologia, która otrzymała pozytywną Opinię o Innowacyjności z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, w oparciu o badania naukowców pod przewodnictwem Prof. Ryszarda Kaleńczuka. Produktem finalnym technologii jest nawóz organiczno-mineralny OrCal® o skutecznym i szybkim działaniu odkwaszającym i użyźniającym glebę. OrCal® zawiera aktywny hydrat wapnia, który prawie 100 razy szybciej niż kreda i dolomity rozpuszcza się w wodzie – stąd tak rewelacyjne wyniki podnoszenia pH. Zawarta w nawozie substancja organiczna działa próchnicotwórczo i doskonale użyźnia glebę.

W powstanie technologii FuelCal® zaangażowany jest od samego początku Krajowy Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” kierowany przez Prezesa Jacka Drożdżala. W audycji znajdziemy również informacje na temat organizowanego przez klaster Międzynarodowego Forum Chemika Expo, które odbędzie się 23 marca 2017 r. w Szczecinie. Jeden z wykładów poświęcony będzie technologii FuelCal®. Serdecznie zapraszamy!

Emisja:  Magazyn Rolniczy, TVP1, 01.03.2017, godzina 12:30 oraz 08.03.2017, godz. 12:30.

 

Evergreen Solutions i Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” prezentują technologię FuelCal

Naturalna kolej rzeczy – od odpadu do nawozu

Zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów organicznych to problem, z którym musi zmierzyć się każda oczyszczalnia ścieków, zakład przetwórstwa spożywczego, mleczarnia czy ubojnia. Firma Evergreen Solutions opracowała innowacyjną technologię FuelCal stworzoną z myślą o branży wodno-kanalizacyjnej i przetwórczej, pozwalającą na całościowe przetworzenie zagęszczonego osadu ściekowego i odpadów organicznych w pełnowartościowy produkt rynkowy – nawóz organiczno-mineralny OrCal® lub komponenty paliwowe o właściwościach zmniejszających emisję CO2. Proces technologiczny przebiega bez udziału zewnętrznych źródeł energii, oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego zamykając całkowicie problem odpadów w zakładzie.

 

Evergreen Solutions i Klaster „Zielona Chemia” – współpraca podstawą sukcesu

Firma Evergreen Solutions, właściciel technologii FuelCal służącej do przetwarzania wszelkich odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego oraz osadów z oczyszczalni ścieków na nawozy mineralno –organiczne OrCal® jest członkiem i założycielem  Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”. Od początku istnienia Klastra, firma Evergreen Solutions czynnie brała udział w rozwijaniu koncepcji i idei jaka przyświeca tej organizacji, wnosząc ze swojej strony innowacyjne technologie i nowe koncepcje a otrzymując w zamian szerokie wsparcie, określone w statucie tej organizacji. W związku z tym, że główna aktywność Klastra realizuje się w ramach czterech obszarów tematycznych: nawozów, opakowań, efektywności energetycznej oraz odzysku surowców – a zakres działania Evergreen Solutions związany jest z większością tych obszarów – współpraca od samego początku nakierowana była na sukces.

 

Innowacyjna technologia FuelCal – neutralizacja odpadów w miejscu ich przetwarzania, bez angażowania zewnętrznych źródeł energii

Technologia FuelCal zainstalowana u źródeł wytwarzania odpadów organicznych w oczyszczalniach ścieków lub zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, całkowicie eliminuje problem odpadowości w firmie oraz wpływa na dodatni wynik finansowy, dzięki sprzedaży produktów wynikowych – nawozów z grupy OrCal®.

Głównym założeniem technologii jest zagospodarowywanie odpadów powstających w zakładach w miejscu ich powstania i przetworzeniu ich na pełnowartościowy produkt taki jak nawóz mineralno organiczny OrCal® lub paliwo o właściwościach odsiarczających OrCal®En. Innowacyjność technologii polega na braku potrzeby angażowania zewnętrznych źródeł energii do przeprowadzenia procesu. Zgodność z Ustawą o Odpadach z 14 grudnia 2012 roku powoduje, że cały proces traktowany jest jako naturalne przedłużenie mechanizmu produkcyjnego w zakładzie i zamknięcie procesu bez produktów ubocznych towarzyszących tradycyjnej produkcji.

Technologia zyskała patent P400268 „nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych oraz sposób jego wytwarzania”. Nawóz OrCal® został dopuszczony Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 183/07 z 2007 r. W technologii FuelCal produkowane są nawozy mineralne-organiczne z grupy OrCal® i zależnie od jakości surowców organicznych (odpadów) ich skład jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb rolników. Głównymi surowcami organicznymi są:

– Osady z przemysłowych i komunalnych oczyszczalni,

– Odpady z ferm zwierzęcych w tym pomiot kurzy, skorupki jaj , tuszki itp.,

– Odpady gastronomiczne w tym konfiskaty spożywcze,

– Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego,  poferment z biogazowi i inne odpady biologiczne.

 

Technologia FuelCal – jak to działa?

W początkowej fazie procesu przygotowywany jest substrat, tak aby poziom suchej masy wynosił pomiędzy 18% a 30%. Odwadnianie osadów i odpadów powstających w oczyszczalni ścieków lub zakładzie przetwórczym odbywa się na istniejącym bądź nowym węźle odwadniania, czyli prasie lub wirówce zlokalizowanych w budynku oczyszczania ścieków lub budynku przetwórczym odpadów.

W przypadku oczyszczalni ścieków osad jest podawany bezpośrednio po prasie lub wirówce do zbiornika homogenizacyjnego a następnie na węzeł reakcyjny. Pozostały, odwodniony odpad dostarczany jest za pomocą transportu kołowego do punktu przyjęcia osadów (muldy przyjęciowej) zlokalizowanego w budynku planowanego montażu instalacji FuelCal.  Zgromadzony w muldzie przyjęciowej odwodniony osad i odpad są transportowane za pomocą układu przenośników ślimakowych do zbiornika homogenizacyjnego, gdzie w razie potrzeby następuje wcześniejsze rozdrobnienie. Dotyczy to m.in. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat.2 i kat.3 (bez sztuk padłych), oraz odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Następnie przeprowadzone zostaje zmieszanie wszystkich odpadów i uśrednienie ich składu do konsystencji wymaganej przez technologię. Kolejnym etapem  jest podanie zmieszanego odwodnionego substratu ze zbiornika homogenizacyjnego do węzła reakcyjnego, w którym następuje kontrolowana reakcja stabilizacji osadu lub odpadu dedykowanym reagentem.

Rys.1 Podstawowe procesy w technologii FuelCal – schemat

Reakcja prowadzi do w pełni kontrolowanego wzrostu temperatury (max.240°C) bez udziału zewnętrznych źródeł energii co znacząco wpływa na obniżenie kosztów całego procesu. W mechanizmie działania  odzyskujemy większość niezbędnych dla wartości nawozowych makroelementów takich jak azot, fosfor, magnez czy potas, ale również substancję organiczną tak ważną z punktu widzenia próchnico twórczego. W trakcie całego procesu Centralny Układ Neutralizacji Skroplin likwiduje wszelkie emisje odzyskując znajdujące się w nich makroelementy i gwarantując bezpieczeństwo całego procesu. Poza tym, po procesie produkt jest w pełni stabilny biologicznie co pozwala na bezpieczny dalszy nim obrót. Po przetworzeniu, produkt usuwany jest spod reaktora obudowanym przenośnikiem taśmowym do wiaty zrzutowej produktu. Zgromadzony w wiacie zrzutowej przetworzony produkt jest transportowany za pomocą ładowarki do miejsca składowania czyli wiaty magazynowej ulepszacza glebowego lub nawozu mineralno-organicznego OrCal®. Następnie produkt nasypywany jest luzem na samochody transportujące typu wanna lub pakowany w mniejsze opakowania takie jak big-bag, worki lub kartony a następnie transportowany do dystrybutorów lub klientów końcowych. Więcej informacji na temat technologii FuelCal – www.evergreen-solutions.pl

 

Rys.2 Proces przetwarzania odpadu na produkt finalny – nawóz OrCal®

Rys. 3 Instalacja z Centralnym Układem Neutralizacji Skroplin – neutralizuje wszelkie emisje

Nawóz Orcal® – promocja i dystrybucja

Od kiedy firma Evergreen Solutions przeprowadziła pierwszą skuteczną procedurę uzyskania w Ministerstwie Rolnictwa decyzji o prawie wprowadzenia produktu wynikowego – polepszacza glebowego i nawozu mineralno-organicznego OrCal® na rynek, Klaster „Zielona Chemia” zdecydowanie wspierał działania Evergreen Solutions w celu popularyzacji nawozu OrCal® oraz technologii FuelCal.

Wtedy też powstała spółka Team-Rol, Dystrybutor Generalny zajmujący się szeroko pojętą działalnością promocyjno-dystrybucyjną nawozu mineralno-organicznego OrCal®. Wspólny udział w targach, wydarzeniach promocyjnych, konferencjach, publikacje, kampanie reklamowe w TV, dystrybucja materiałów promocyjnych – to przykłady wspólnych aktywności. Nawóz stał się rozpoznawalny w znacznym stopniu dzięki powyższym działaniom, ale również dzięki szeroko pojętej współpracy Klastra „Zielona Chemia” z Evergreen Solutions i Team-Rol a Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie, Instytutem Ochrony Środowiska, Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, Ośrodkiem Rzeczoznawców SITR NOT, Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz wieloma uznanymi naukowcami opiniującymi technologię FuelCal i nawóz organiczno-mineralny OrCal®. Nawóz stał się zauważalny i rozpoznawalny wśród rolników.

OrCal® to nawóz organiczno-mineralny. Wapń w nawozie OrCal® znajduje się w formie aktywnego hydratu wapnia Ca(OH)2 , który jest związkiem o bardzo dużej reaktywności i zdolności odkwaszającej. Proces odkwaszania gleby przy pomocy hydratu wapnia jest bardziej przyjazny dla środowiska glebowego niż jej odkwaszanie przy pomocy tlenku wapnia CaO. Istotą szybkiego i skutecznego działania nawozu OrCal® jest jego rozpuszczalność w wodzie – 1,7g/1000 ml, co jest doskonałym, prawie 100 razy lepszym, wynikiem w porównaniu z rozpuszczalnością węglanów wapnia (kredy  i dolomitów) – 0,02g/1000 ml. Nawóz OrCal® oprócz właściwości odkwaszania gleby, dzięki zawartości substancji organicznej poprawia jej strukturę, zwiększa zawartość próchnicy i aktywność biologiczną, ale również dostarcza znacznej ilości azotu, fosforu i potasu.

Innowacyjność i wyjątkowość nawozu OrCal® została doceniona na wielu spotkaniach branżowych i targach rolniczych. Został on nagrodzony za najbardziej innowacyjny produkt w konkursie „Power of innovation” na targach rolnych w Ostródzie oraz na targach AGRO POMERANIA 2015.

Więcej informacji na temat nawozu OrCal® – www.orcal.pl i www.team-rol.pl

Możesz być zainteresowany również Wykorzystanie reagenta WapCal w produkcji nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby

Dla Evergreen Solutions, jako przedsiębiorcy najważniejsza jest sprzedaż nawozu OrCal® i popularyzacja polskiej myśli technologicznej, jaką jest technologia FuelCal. Dla Klastra jest to rozwój i wsparcie w osiąganiu celów i realizowaniu strategii Evergreen Solutions jako swojego członka i współzałożyciela. Rozpoczęto wspólnie realizację kilku projektów ogólnopolskich mających na celu zwiększenie zainteresowania produktami z grupy OrCal® i rozpowszechnianiem wiedzy na temat technologii FuelCal, co już przekłada się na wzrost sprzedaży i popularyzację nawozów mineralno – organicznych.

 

Bezpiecznie i w zgodzie z naturą

Pozytywne decyzje środowiskowe wydane na wszystkich obiektach zrealizowanych przez Evergreen Solutions świadczą o wysokim poziomie bezpieczeństwa technologii. Zwieńczeniem współpracy jest uzyskanie przez Evergreen Solutions Opinii o Innowacyjności wydanej przez Zachodniopomorski Instytut Technologiczny. To z kolei pozwoliło wielu klientom na wdrożenie technologii FuelCal ze znacznym udziałem środków z dotacji Unijnych co dodatkowo podnosi poziom rentowności przedsięwzięcia.

Pozytywne opinie Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie, Zakładu Chemii Ogólnej i Ekologicznej ZUT Szczecin, Politechniki Opolskiej Wydział Mechaniczny, Zachodniopomorskiego Instytutu Technologicznego w Szczecinie i wielu innych spowodowało, że wzrosło zaufanie do rozwiązania proponowanego przez firmę Evergreen Solutions.

 

Przyszłość jest dziś

Dzisiaj trwają prace nad dalszym udoskonalaniem technologii i wprowadzaniem nowych rozwiązań wpływających na optymalizację procesu, mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne ale również na wynik finansowy przedsiębiorstw stosujących nasze rozwiązania. Technologia FuelCal tworzona jest w zgodzie z naturą co zostało docenione przez komisję kwalifikacyjną Green Evo Akceleratora Zielonych Technologii. Wspólny projekt pomiędzy Evergreen Solutions a Zachodniopomorskim Klasterem Chemicznym „Zielona Chemia” przynosi obu stronom korzyści, a co za tym idzie realizację celu głównego jakim jest popularyzacja polskiej innowacyjnej technologii FuelCal, wyjątkowego polskiego nawozu OrCal® oraz skutecznego wykorzystywania inteligentnych narzędzi wspierania nowych technologii jakimi dysponuje Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”.

 

Zobacz audycję: http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/magazyn-rolniczy/wideo/01032017-1235/28996121

 

Kontakt: Tomasz Chabelski, tchabelski@evergreen-solutions.pl

One Comment