Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ/PUPZ)

Kłopotliwy odpad czy cenny półprodukt?

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (często używa się skrótu UPPZ lub PUPZ) są jednym z typów odpadów „produkowanych” m.in. przez przemysł spożywczy i skórzany. Procedury postępowania z UPPZ są dość złożone, a odpady te mogą być potencjalnie groźne dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt – dlatego tak ważna jest ich odpowiedniego zagospodarowania. Na szczęście istnieją technologie umożliwiające nie tylko skuteczne ich utylizowanie, ale także wykorzystanie jako materiału do produkcji nowoczesnych i wydajnych nawozów.

Bezkonkurencyjne jak dotąd rozwiązanie tego typu opracowała firma Evergreen Solutions Sp. z o.o., której unikalna, autorska technologia bezzwłocznego przetwarzania UPPZ na nawozy organiczno-mineralne OrCal® oraz ulepszacze glebowe OrCal® pHregulator® jest już powszechnie wykorzystywana na terenie Polski.

Czym są uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego?

Na początek nieco teorii – do UPPZ (ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego) zaliczamy zarówno martwe zwierzęta, jak i wszelkie ich elementy oraz pozostałości (skóra, racice, kopyta, krew, pióra, ośrodki zwierzęce, tusze, łapki, racice, jelita , treść przewodu pokarmowego itp.). Mogą one pochodzić z gospodarstw rolnych, gabinetów weterynaryjnych, zakładów przemysłowych wykorzystujących zwierzęta jako surowiec, a także wszelkich innych miejsc, w których pozyskuje się materiały ze zwierząt, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi. W tej grupie mogą również znajdować się tzw. produkty pochodne, czyli te produkty pochodzenia zwierzęcego, które powstały w wyniku przetwarzania innych części zwierząt (np. w przemyśle spożywczym, skórzanym itp.).

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego dzielimy na kilka kategorii – przypisanie do danej z nich określa poziom zagrożenia dla ludzi i zwierząt, stwarzanego przez owe produkty oraz determinuje zasady postępowania z nimi oraz możliwości ich wykorzystania:

– Do kategorii 1. zaliczamy materiały, które nie mogą zostać wykorzystane z uwagi na najwyższą potencjalną szkodliwość (występuje tu np. zagrożenie prionami, substancjami niebezpiecznymi dla środowiska itp.). Mogą to być np. zwierzęta padłe w wyniku niebezpiecznych chorób lub produkty pozyskane od zarażonych zwierząt, odpady w których wykryto substancje niedozwolone, padłe zwierzęta domowe, egzotyczne, doświadczalne oraz laboratoryjne czy odpady gastronomiczne ze środków transportu międzynarodowego.

– Do kategorii 2. zaliczamy materiały, które mogą zostać wykorzystane do ponownego przetworzenia, ale pozyskane z nich produkty nie mogą być przeznaczone do spożycia przez zwierzęta (np. z uwagi na ryzyko mikrobiologiczne lub możliwość występowania poważnych zanieczyszczeń). Do grupy tej zaliczyć można m.in. obornik, treść przewodu pokarmowego, pozostałości z oczyszczalni ścieków z ubojni, odpady zawierające ciała obce, a także UPPZ przywiezione z krajów trzecich lub państw UE (ale nie spełniających wymagań UE) oraz zwierzęta padłe, płody, czy zarodki.

– kategoria 3. to z kolei produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w których nie wykryto żadnych potencjalnie niebezpiecznych objawów, substancji itp. Są to elementy ubijanych zwierząt uznane za zdatne do spożycia przez ludzi (zgodnie z prawem wspólnotowym) ale nie przeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów handlowych, czyli np. tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, skóry zwierząt zdrowych (ubitych w rzeźni), produkty z drobiu i zajęcy zabitych w gospodarstwie, krew zwierząt po uboju, była żywność, karma dla zwierząt domowych (która została uznana za niezdatną do spożycia, ale nie wykazuje cech zagrożenia), krew, łożysko, wełna, pióra, włosy, rogi, ścinki z kopyt i surowe mleko pochodzące od zwierząt, muszle, skorupy skorupiaków, produkty uboczne z wylęgarni, tkanka tłuszczowa ze zdrowych czy odpady gastronomiczne. Jak widać, to właśnie ta kategoria odpadów jest najbardziej przydatna i możliwa do ponownego wykorzystania bez znaczących obostrzeń.

Zainteresuje Cię również: zagospodarowanie odpadów komunalnych lub Ekowodrol.

Co zrobić z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego?

Możliwości ponownego wykorzystania produktów kategorii 1. są raczej ograniczone – z uwagi na ich potencjalną szkodliwość zalecanym sposobem ich zagospodarowania jest po prostu ich utylizacja (standardową metodą jest tu spopielanie). W przypadku kategorii 2. i 3. opcji jest znacznie więcej, a jedną z najciekawszych i najbardziej korzystnych dla gospodarki oraz środowiska naturalnego jest wykorzystanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w charakterze materiału do produkcji nawozów.

Choć można to robić w sposób „pierwotny” – tzn. bezpośrednio wykorzystać niektóre typy UPPZ jako nawóz (bez żadnego przetworzenia), jednak niesie to ze sobą wiele wad i możliwych skutków ubocznych (wystarczy wspomnieć o możliwości skażenia wód gruntowych). Bez wątpienia o wiele lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z nowoczesnej technologii, umożliwiającej przetwarzanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego na nowoczesne, wydajne nawozy OrCal® oraz ulepszacze gleby OrCal® pHregulator®

Produkt zamiast kłopotu

Opracowana przez firmę Evergreen Solutions Sp. Z o.o. autorska technologia bezzwłocznego przetwarzania UPPZ na nawozy organiczno-mineralne OrCal® oraz ulepszacze glebowe OrCal® pHregulator® umożliwia wytwarzanie znakomitych nawozów. Wydajne, inteligentne materiały powstają z ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – odpadów zaliczanych do kategorii 2. i 3. UPPZ – podstawową korzystać z wdrożenia tej technologii utylizacji jest zrewolucjonizowanie sposobu postępowania z potencjalnie bardzo kłopotliwymi ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) . Dzięki technologii firmy Evergreen Solutions zakłady przemysłowe (np. ubojnie , masarnie czy zakłady mięsne) mogą przestać traktować uboczne odpady pochodzenia zwierzęcego jako „śmieci”, a zamiast tego wykorzystać je jako surowiec do produkcji nowoczesnych nawozów, który przynosi dodatkowy dochód dla zakładów je wytwarzających.

Dostarczane przez firmę linie przetwórcze w pełni integrują się z ze standardowymi liniami produkcyjnymi zakładu przetwórstwa mięsnego/masarni/ubojni – klienci nie muszą nic przebudowywać, wystarczy, że uzupełnią swoją infrastrukturę o rozwiązania Evergreen Solutions. Linie przetwórcze FuelCal® umożliwiają bezzwłoczne przetwarzanie UPPZ – od momentu dostarczenia do nich UPPZ /odpadów pochodzenia zwierzęcego (rozdrobnionej pulpy mięsno-kostnej) do przygotowania wysterylizowanego, powietrzno-suchego nawozu organiczno-mineralnego OrCal® mija zaledwie 30 minut.

Co ważne, przetwarzanie UPPZ (PUPZ) metodą FuelCal® oferowaną przez Evergreen Solutions jest bardzo korzystne finansowo – dzięki wdrożeniu tej technologii firmy mogą znacząco zredukować koszty utylizacji (i osiągnąć dodatkowe przychody ze sprzedaży nawozów OrCal® oraz ulepszaczy glebowych OrCal® pHregulator®).

Zainteresuje Cię również: FuelCal vs Ortwed Tuzal

Nawóz zamiast odpadów

Efektem finalnym wdrożenia technologii opracowanej przez Evergreen Solutions jest możliwość produkowania znakomitego nawozu OrCal®, charakteryzującego się potwierdzonym naukowo pozytywnym wpływem na rozwój roślin (według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nawóz ten powoduje wzrost biomasy roślin nawet do 40 %). Co więcej, OrCal® podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30% (w stosunku do upraw nie nawożonych nawozem OrCal®).

Nawóz ten dodatkowo pomaga w odkwaszaniu gleby, zakwaszonej na skutek ubytków wapnia spowodowanego czynnikami naturalnymi bądź działalnością rolniczą, a także skutecznie poprawia strukturę gleby, przyswajalność fosforu, potasu i magnezu, a także przyswajalność.