Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Praktycznie każda działalność związana z wytwarzaniem i produkcją powoduje, iż oprócz produktów powstają również różnego rodzaju odpady. Odpowiednie zagospodarowanie tych odpadów staje się w ostatnim czasie coraz poważniejszym problemem. Jest on szczególnie istotny dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego czy też w przypadku osadów ściekowych. Odpady takie stanowią jednak cenne źródło materii organicznej, która może być przydatna w rolnictwie, ale problemem może się wydawać ich odpowiednie przekształcenie i przygotowanie do wykorzystania np. do nawożenia. Jest jednak gotowe rozwiązanie – jest nim  zbiornikowy system bioremediacji odpadów i ścieków oraz technologia FuelCal.

Należy zaznaczyć, iż pojęcie bioremediacja określa w tym przypadku cały proces zagospodarowania odpadów – od momentu ich pozyskania oraz przetworzenia, aż po aplikację do gleby oraz stadium oddziaływania na rozwój i wzrost i upraw. Ów proces polega na remediacji, tzn. bezzwłocznym przetworzeniu biomasy rolno-spożywczej i nadania jej cech inteligentnych nawozów wykorzystanych później w bioremediacji gleb.

Naturalnie, koncepcja wykorzystania w rolnictwie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego i osadów ściekowych nie jest niczym nowym – substancje te są od wieków wykorzystywane w ten sposób. Tradycyjne rozwiązania mają jednak szereg wad. Odpady mogą wydzielać bardzo nieprzyjemne zapachy, występują w nich niebezpieczne drobnoustroje i pasożyty, a ich struktura i konsystencja w szczególny sposób utrudniają ich skuteczne stosowanie. Jednym ze sposobów  może być proces kompostowania odpadów, jednak nowoczesne technologie zagospodarowywania w ten sposób np. odpadów ściekowych są bardzo kosztowne i nie gwarantują 100-procentowej sanitacji.

Tym samym świetnym rozwiązaniem staje się zastosowanie nowoczesnych technologii neutralizacji odpadów oraz zagospodarowania odpadów komunalnych, takich jak wspomniany zbiornikowy system bioremediacji odpadów i ścieków oraz technologia FuelCal.

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych – jak to działa?

Technologia zagospodarowania odpadów komunalnych bazuje na zasadzie kontrolowanej elektronicznie reakcji egzotermicznej przy udziale wysoko reaktywnego reagenta, którego bazą jest CaO (tlenek wapnia). W reaktorze ma miejsce proces egzotermiczny, dzięki któremu w krótkim czasie doprowadza osad  (biomasę z przemysłu rolno-spożywczego) do temperatury ponad 140°C przy pH 12 bez zaangażowania dodatkowych źródeł energii z zewnątrz. W efekcie osad (biomasa rolno-spożywcza) ulega sterylizacji i higienizacji, a dzięki ponownemu wykorzystania powstałego ciepła podnosi się wydajność procesu.

W kolejnych etapach powstaje suchy i sypki produkt o przeznaczeniu nawozowym. Woda z odpadu ulega odparowaniu, a opary wyłapane i zneutralizowane poprzez układ neutralizacji. Cały proces przebiega pod ścisłą kontroli systemu automatyki i sterowania. Jednym z głównych zaletami oryginalnej technologii jest bezzwłoczne przetwarzanie osadów i odpadów, jeszcze w miejscu ich powstania, a dodatkowo ograniczenie uciążliwości odorowej oraz likwidacja wszelkich, bakterii, patogenów i owadów.

 

Dlaczego warto wdrożyć zbiornikowy system bioremediacji odpadów i ścieków?

System ów ma szereg korzyści i zalet. W szczególności, jest łatwy do wdrożenia i zaadoptowania do funkcjonujących już w zakładzie linii produkcyjnych (może być ich naturalnym przedłużeniem). Ponadto w znaczącym stopniu uwalnia on przedsiębiorstwo od problemu zagospodarowania kłopotliwych pozostałości z procesu produkcyjnego – dzięki zbiornikowemu systemowi bioremediacji przestają one być kłopotliwym odpadem, a stają cennym i wartościowym surowcem do produkcji wydajnych i nowoczesnych nawozów inteligentnych zgodnych z zgłoszeniem patentowym P.400268 w tym nawozów  OrCal®, których sprzedaż może stanowić dodatkowe źródło przychodów dla firmy.

Wytworzone w tym procesie nawozy mają działanie biostymulujące na rozwój roślin (poprzez dostarczenie  łatwo przyswajalnych pożywek dla mikroorganizmów), pozwalają zoptymalizować współczynnik pH w strefie korzeniowej (co stymuluje efektywniejszy przebieg procesu mineralizacji oraz przemian azotu – co ma zdecydowany wpływ na bioremediację gleb), a także poprawiają żyzność gleby.

Produkty powstałe w zbiornikowym systemie bioremediacji są więc bazą do powstania doskonałych nawozów organiczno-mineralnych z zawartością azotu i o kontrolowanym uwalnianiu w czasie, oraz długotrwałym działaniu,. Jednocześnie są produktami które przez swoje specyficzne właściwości poprawiają zdrowotność i regenerację gleby. Przyspieszają pobieranie wapnia przez rośliny, a także cechują się kontrolowanym uwalnianiem składników chemicznych do gleby i poprawiają właściwości chemiczne, biologiczne i fizyczne gleby, stabilizują odczyn, aktywują dobroczynny wpływ organizmów glebowych, co w efekcie zwiększa jej urodzajność.

Na koniec dodajmy, że nawóz OrCal® o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych oraz sposób jego wytwarzania został dopuszczony Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr. 183/07 z 2007 r. W technologii FuelCal i Zbiornikowego Systemu Bioremediacji Odpadów i Ścieków w zależności od jakości surowców (substratów) organicznych (odpadów) wytwarzane się nawozy organiczno-mineralne i wapniowo-organiczne, a także półprodukty do produkcji nawozów wieloskładnikowych lub ulepszaczy glebowych. Technologia FuelCal jest uniwersalna nie tylko nie tylko ze względu na bezodpadowość, ale także fakt iż technologia ta przetwarza także i sanituje osady, odpady zwierzęce, czyniąc z nich produkty użyteczne w środowisku przyrodniczym. Jest to najlepszy sposób na zagospodarowanie odpadów komunalnych.