Gospodarka odpadowa. Wytyczne UE i ustawodawstwa polskiego

Technologia FuelCal® - przyjazne dla środowiska inwestycje realizowane w zgodnie z ustawodawstwem polskim i unijnym

Scrolluj na dół

Prawo

Wytyczne UE i ustawodawstwa polskiego

Ustawodawstwo unijne i krajowe narzuca producentom odpadów coraz to nowe ograniczenia i wytyczne. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za politykę odpadową zmagają się z szeregiem problemów, które muszą pokonać. Do tego dochodzą duże koszty związane z utylizacją odpadów. Technologia FuelCal® rozwiązuje problem odpadów w przedsiębiorstwie a do tego pozwala osiągać wytwórcy odpadów dodatkowe przychody ze sprzedaży produktów OrCal®.

Ustawodawstwo krajowe i unijne stworzyło otoczenie prawne które sprzyja rozwojowi nowych, przyjaznych naturze technologii takich jak FuelCal®:

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku w rozdziale 2 nakazuje, że – kto podejmuje działania powodujące powstawanie odpadów, powinien takie działania prowadzić tak, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów, najlepiej bezzwłocznie w miejscu przetwarzania.

W obszarze niektórych grup odpadowych zakres uwarunkowań i wymogów jest większy, np. w przypadku zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego metodą FuelCal®, zasady postępowania z materiałami kategorii drugiej i trzeciej ustala powiatowy lekarz weterynarii na bazie rozporządzenia WE 10.69. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Proponujemy montowane jako przedłużenie linii produkcyjnej zakładu linie przetwórcze FuelCal®, które bezzwłocznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi i ochrony środowiska przetwarzają uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli tak zwane uppz-y na zhigienizowany organiczno-mineralny polepszacz gleby OrCal®.

Jeśli odpowiadasz w Twojej firmie, czy gminie za politykę odpadową i zmagasz się z wymienionymi niżej problemami – koniecznie sprawdź jak technologia FuelCal® może je rozwiązać. Oblicz jakie przychody możesz osiągać wykorzystując technologię FuelCal® w przetwarzaniu opadów w Twoim przedsiębiorstwie na cenione nawozowe produkty rynkowe dla rolnictwa: OrCal®. A to wszystko w poszanowaniu środowiska naturalnego, zgodnie z wytycznymi ustawodawstwa Unii Europejskiej i Polski.

Czy mierzysz się na co dzień z tymi problemami?

 • Powstawanie odpadu i problem z jego utylizacją
 • Odpowiedzialność producenta za odpady/osady
 • Zakaz lub ograniczenia w składowaniu odpadów/osadów
 • Uciążliwość odorowa oraz zagrożenie dla ludzi i środowiska
 • Obowiązek kompleksowego rozwiązania gospodarki odpadowej
 • Wysokie koszty utylizacji odpadów
 • Trudność z dostępem do wiarygodnych technologie utylizacyjnych rozwiązujących problematykę odpadów/osadów
 • Znikoma ilość technologii gwarantujących stabilność biologiczną przetworzonego odpadu
 • Konieczność monitoringu obszaru składowania oraz logistyki powstałych odpadów

 Jeśli tak – postaw na technologię FuelCal® – zyskaj spokój i dodatkowy przychód! Całą inwestycję zrealizujesz w zgodzie z ustawodawstwem unijnym i polskim.

Technologia FuelCal® a osady ściekowe – uwarunkowania prawne

Evergreen Solutions zaimplementowała do tej pory kilka instalacji FuelCal® w oczyszczalniach ścieków na terenie Polski. Instalacja stanowi w nich uzupełnienie istniejącego w oczyszczalni procesu oczyszczania ścieków. Jej zadaniem ma być zakończenie procesu oczyszczania ścieków. W sferze regulacji prawnej dotyczącej recyklingu osadów linia FuelCal® spełniać ma przesłanki art.14, dyrektywy ściekowej 91/271/EWG „osad powstający w wyniku procesu oczyszczania ścieków jest ponownie wykorzystywany w każdym przypadku, gdy jest to właściwe. Sposoby wykorzystania osadu powinny ograniczać do minimum skutki niekorzystnego wpływu na środowisko”. Technologia wypełnia również zapisy Dyrektywy 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie, której celem jest ustanowienie warunków i promowanie stosowania osadu ściekowego w rolnictwie w taki sposób, by zapobiegać szkodliwemu oddziaływaniu na glebę, roślinność i ludzi. Technologia w pełni wypełnia zapisy Ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach art. 17 i art. 18, oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.

Zobacz także

Powiązane tematy

FuelCal® a GOZ

FuelCal® a GOZ

Technologia FuelCal® doskonale wpisuje się w problematykę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Od zboża do zboża - zobacz jak to działa...

Czytaj więcej
FuelCal® a środowisko

FuelCal® a środowisko

Technologia FuelCal® w ramach której powstają produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® to rozwiązanie opatentowane, bezpieczne i przyjazne środowisku naturalnemu Jej proekologiczne [...]

Czytaj więcej
Działanie technologii FuelCal®

Działanie technologii FuelCal®

Zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów organicznych (biomasy poprodukcyjnej) to problem, z którym musi zmierzyć się każda oczyszczalnia ścieków, zakład przetwórstwa spożywczego, [...]

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Dołącz do naszego
newslettera

Produktami wynikowymi technologii FuelCal® są renomowane nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do wykorzystania w rolnictwie.

  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy

  Dowiedz się więcej

  Kalkulator oszczędności

  Sprawdź opłacalność inwestycji

  Oblicz opłacalność online