Jak działa model biznesowy?

Nie tylko rozwiązanie problemu – kompleksowy system współpracy

Scrolluj na dół

Jak działa Evergreen Solutions?

Modelowa współpraca

Firma Evergreen Solutions wdraża  innowacyjną, chronioną patentem technologię FuelCal®, pozwalającą na całościowe przetworzenie dowolnej biomasy w pełnowartościowe produkty rynkowe dla rolnictwa z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. W zakładach, w których powstają odpady budowane są instalacje, przetwarzające je na produktu wynikowe…

Niektórzy myślą, że tu nasza rola się kończy. Otóż nie. Oprócz rozwiązania gospodarki odpadowej oferujemy inwestorom o wiele więcej – kompleksowy system współpracy w oparciu o sprawdzony w praktyce model biznesowy.

Założenia przy projektowaniu instalacji FuelCal® – ważna sprawa

Pierwszym ważnym aspektem jest opracowanie założeń przedsięwzięcia. Bardzo ważne jest to, by zaprojektowana instalacja FuelCal® rozwiązywała w pełni zdefiniowane problemy związane z gospodarką odpadową, która do tej pory wiązała się wyłącznie z kłopotami oraz kosztami. Odpowiedzialność producenta za odpady, wysokie koszty utylizacji, zakaz lub ograniczenia w składowaniu, uciążliwość odorowa, zagrożenie dla ludzi i środowiska, wysokie ryzyko związane z transportem odpadów…

To tylko niektóre z problemów, które spędzają sen z powiek osobom odpowiedzialnym za gospodarkę odpadową w firmie, instytucji czy jednostce samorządowej. My wiemy jak te problemy rozwiązać.

Współpraca z inwestorem w trakcie realizacji inwestycji FuelCal®

Mamy pełną świadomość tego jaki jest cel naszego wspólnego działania z inwestorem. Dlatego w na etapie projektowania i realizacji inwestycji bierzemy czynny udział w konsultacjach wykonawczych.

Jak wysoko dach, by ładowarka mogła załadować wywrotkę podczas deszczu, jaki plac manewrowy, by w kolejce mogło czekać pięć tirów, jak usadowiony układ pakowania, by pakowanie nie zakłócało innych procesów technologicznych, jaka ładowarka, gdzie strefa „czysta”, gdzie „brudna”, optymalizacja tras ładowarek i sztaplarek… To wszystko trzeba przewidzieć.

Certyfikacja produktów OrCal®

W trakcie realizacji inwestycji, kiedy jest to już możliwe, pobieramy próby produktu i w uzgodnieniu z inwestorem prowadzimy cały proces certyfikacji produktu wynikowego, kontaktując się z kilkunastoma instytucjami i podmiotami, aż do momentu uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przygotowania do sprzedaży produktów OrCal® i OrCal® pHregulator®

Równolegle prowadzimy szkolenia dotyczące produkcji, przygotowania produktu do sprzedaży i współpracy z Evergreen Solutions w obszarze dystrybucji produktów OrCal® odbieranych z zakładu. W obszarze oddziaływania zakładu prowadzone są działania informacyjne i marketingowe skierowane do rolników i podmiotów związanych z rolnictwem. W zależności od przyjętej formuły współpracy pomiędzy Evergreen Solutions a zakładem produkcyjnym, możliwe jest udostępnienie bazy materiałów marketingowych na potrzeby działań sprzedażowych prowadzonych przez zakład. Wspieramy samodzielną sprzedaż produktów z serii OrCal® wyprodukowanych w zakładach posiadających technologię FuelCal®. Posługując się marką OrCal® zakłady produkcyjne korzystają z siły ogólnopolskich działań Evergreen Solutions realizowanych w ramach strategii budowania marki OrCal® w Polsce.

Zobacz także

Poznaj więcej szczegółów

Gospodarka odpadowa. Wytyczne UE i ustawodawstwa polskiego

Gospodarka odpadowa. Wytyczne UE i ustawodawstwa polskiego

Ustawodawstwo unijne i krajowe narzuca producentom odpadów coraz to nowe ograniczenia i wytyczne. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za politykę odpadową...

Czytaj więcej
Rodzaje substratów stosowanych w technologii FuelCal

Rodzaje substratów stosowanych w technologii FuelCal

Technologia FuelCal® jest w stanie przetworzyć praktycznie każdą biomasę na produkty wynikowe z serii OrCal®. Osady ściekowe, UPPZ, celuzola, resztki cateringowe...

Czytaj więcej
OrCal®- zastosowanie i działanie

OrCal®- zastosowanie i działanie

Czym jest OrCal® Produkt wynikowy OrCal® Produkty wynikowe technologii FulCal® to mineralno-organiczne środki poprawiające właściwości gleby i nawozy z serii OrCal® (OrCal® pHregulator®) [...]

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Dołącz do naszego
newslettera

Produktami wynikowymi technologii FuelCal® są renomowane nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do wykorzystania w rolnictwie.

  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy

  Dowiedz się więcej

  Kalkulator oszczędności

  Sprawdź opłacalność inwestycji

  Oblicz opłacalność online