Dowiedz się jak zarobić na odpadach do recyklingu

Dowiedz się jak zarobić na odpadach do recyklingu

Nie od dziś wiadomo, że na „śmieciach” można zarobić – przedsięwzięcia biznesowe związane z gromadzeniem, segregowaniem, przetwarzaniem i utylizacją odpadów mogą być bardzo dochodowe. Sposobów na zarabianie na odpadach jest wiele, jednak różnią się one stopniem dochodowości, popularnością oraz wpływem na środowisko naturalne. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym z nich i oceńmy, które uznać można za najbardziej atrakcyjne, a także przedstawmy technologię, która pozwala na wykorzystanie pewnych typów odpadów w charakterze materiału do wytwarzania nowoczesnych, niezbędnych w pewnych branżach, produktów.

Wbrew obiegowym skojarzeniom, recykling to czysty, nowoczesny i dochodowy biznes – oczywiście, o ile prowadzony jest w odpowiednio świadomy i skuteczny sposób.

Wcześnie już poruszaliśmy temat jak zarobić na odpadach do recyklingu. Tym razem rozszerzamy temat.

jak zarobic na odpadach do recyklingu

jak zarobic na odpadach do recyklingu

Opakowania

Pierwszy i najłatwiejszy sposób na to jak zarobić na odpadach do recyklingu. Jedną z największych części tego segmentu jest recykling opakowań najróżniejszego typu – odpady, które są gromadzone w ramach tego procesu są stosunkowo łatwe do ponownego wykorzystania, zaś metody ich gromadzenia są dobrze znane i coraz popularniejsze. Mowa tu m.in. o zbieraniu makulatury, opakowań szklanych (butelek) i plastikowych (PET), puszek itp.

Oczywiście, występują tu najróżniejsze niuanse i komplikacje (kwestia segregowania opakowań różnych typów, różne metody ich przetwarzania i ponownego wykorzystania), jednak generalnie cały ten „biznes” jest stosunkowo prosty i dochodowy – zapotrzebowanie na pozyskiwane w ten sposób surowce jest stosunkowo duże i, co ważne, stałe: huty szkła chętnie kupują odpady szklane, a fabryki opakowań z tworzyw sztucznych – plastik (w obu przypadkach odpowiednio segregowane odpady wykorzystywane są jako surowiec, co pozwala obniżyć koszty).

Na rynku działają już firmy, które pośredniczą w dostarczaniu odpadów do zainteresowanych nimi zakładów produkcyjnych, tak więc przedsiębiorcy zainteresowani działalnością w tej branży nie będą mieli większych problemów z poznaniem oczekiwań odbiorców oraz nawiązaniem odpowiednich kontaktów biznesowych.

Elektronika

Drugi i równie ważny segmentem rynku zarabiania na odpadach do recyklingu, jest utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego. Obowiązujące przepisy nie pozwalają tak po prostu wyrzucać starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do śmieci – niezbędne jest ich odpowiednie utylizowanie. Proces ten jest bardziej złożony i wymaga od firm chcących zając się taką działalnością większych inwestycji oraz lepiej przygotowanej kadry (utylizacja elektroniki jest pewnym wyzwaniem technicznym).

Sytuację tej branży znacząco poprawiło wprowadzenie wspomnianego już obowiązku utylizacji takich odpadów – pozwala to oczekiwać, że zainteresowanie usługami firm świadczących usługi recyklingu elektroniki będzie stale rosło (tym bardziej, że jak pokazują statystyki, w Polsce wciąż przetwarzamy tylko znikomą część produkowanych odpadów – wielokrotnie mniej niż w krajach Europy Zachodniej)

Zainteresuje Cię również: FuelCal czy Ortwed Tuzal

Odpady jako produkt

Czas na najnowszy sposób jak zarobić na odpadach do recyklingu. Istnieją jednak pewne typy odpadów, które jeszcze niedawno trudno było efektywnie i skutecznie wykorzystać – chodzi tu o np. o tzw. UPPZ/PUPZ (uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego / produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego), do których zaliczamy wszelkie pozostałości odzwierzęce (pozostałe po procesie produkcyjnym w zakładzie przetwórczym lub ubojni, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi).

Co więcej, problem ów dotyczy również innych typ odpadów – np. pochodzących z gorzelni i browarów, odpadów z zakładowych oczyszczalni ścieków, odpadów z komunalnych oczyszczalni ścieków (o kodzie 19 08 05I, a także odpadów z przemysłu rolno-spożywczego i tzw. pofermentu oraz flotatu.

Warto tu wymienić szczegółowo kilka typów takich odpadów:

– odpadowa tkanka zwierzęca (kod 02 01 02),

– zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka (kod 02 01 81),

– odpady z mycia i przygotowywania surowców (kod 02 02 01),

– odpadowa tkanka zwierzęca (kod 02 02 02),

– surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa (kod 02 02 03),

– osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (kod 02 02 04),

– odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych  (kod 02 02 81),

– osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (kod 02 05 020),

– osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (kod 03 03 02),

– osady z zakładowych oczyszczalni ścieków (kod 03 03 11),

– ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19 08 05).

Takie odpady są zdecydowanie trudniejsze do utylizowania niż wspomniane już opakowania czy elektronika – ale na szczęście dzięki technologii i ten problem udało się rozwiązać. Jest to świetny sposób jak zarobić na odpadach do recyklingu. Doskonałe rozwiązania opracowała firma Evergreen Solutions Sp.Z o.o, której unikalna, autorska technologia FuelCal® umożliwia szybkie i wydajne przetwarzanie UPPZ i innych trudnych do zagospodarowania odpadów na nawozy organiczno-mineralne OrCal® oraz ulepszacze glebowe OrCal® pHregulator®.

To zupełnie unikalne podejście do problemu – dzięki rozwiązaniu stworzonemu przez specjalistów z Evergreen Solutions, zakłady generujące podczas swojego funkcjonowania UPPZ/PUPZ mogą przestać traktować te pozostałości jako odpady i zacząć używać ich jako materiału do produkcji nowoczesnych nawozów (których sprzedaż jest doskonałym, dodatkowym źródłem dochodów dla firmy).

Co ważne, oferowane przez Evergreen Solutions linie przetwórcze zaprojektowano tak, by można je było zamontować jako łatwe do wdrożenia przedłużenie standardowych linii produkcyjnych zakładu przetwórstwa mięsnego/ubojni oraz innych zakładów. Są  one w 100% zgodne z obowiązującymi na terenie Polski przepisami weterynaryjnymi oraz regulującymi kwestie ochrony środowiska w tym Ustawy o odpadach z  14 grudnia 2012 (Ustawa  oraz zmiana Ustawy o odpadach z 15 stycznia 2015r „o zmianie Ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw”).

Ich atutem jest również wydajność – od momentu dostarczenia do UPPZ /odpadów pochodzenia zwierzęcego do przygotowania wysterylizowanego, powietrzno-suchego nawozu organiczno-mineralnego OrCal® mija zaledwie 30 minut.

Jak widać, wdrożenie FuelCal® niesie ze sobą cały zestaw korzyści – nie dość, że pozwala to na ograniczenie kosztów związanych z utylizacją odpadów (de facto znosząc je zupełnie i zastępując przychodami ze sprzedaży nawozów), to na dodatek samo wdrożenie przebiega szybko i bezinwazyjnie, a cały system pracuje bardzo sprawne.

Co istotne, każdy klient/zakład może sam zdecydować, w jakim zakresie potrzebuje tej technologii i na jaką skalę wdrożenia się decyduje. System przetwarzania UPPZ może pracować stale, będąc nieprzerwanie sprzężonym z pracą podstawowym linii produkcyjnych zakładu, lub czasowo – tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne. Decyzja pozostaje po stronie klienta, który musi oszacować swoje potrzeby w zakresie przetwarzania UPPZ).

"dowiedz

Biogaz? Niekoniecznie

Na koniec ostatni ze sposobów na to jak zarobić na odpadach do recyklingu. Dodajmy, że swego czasu mocno promowana była również kwestia wykorzystania odpadów do produkcji biogazu i w Polsce rozpoczęło się projektowanie biogazowni(w których w procesie fermentacji beztlenowej z odpadów wytwarza się paliwo gazowe), które zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. Technologia ta ma jednak istotne wady i w związku z tym jest często niebezpodstawnie krytykowana – m.in. w związku z ograniczoną skutecznością, wpływem na środowisko (cały proces bywa dość „wonny”), niską efektywnością produktu finalnego.  A to z kolei każe zastanowić się, na ile sensowne na dłuższą metę może być inwestowanie w tę metodę przetwarzania odpadów.

Widać więc wyraźnie, że przetwarzanie odpadów może być dochodowe – pod warunkiem wybrania odpowiedniej technologii, branży i potencjalnego zbytu odpadów. Nie zapowiada się, by nasza cywilizacja przestała produkować śmieci, można więc śmiało założyć, że popyt na takie usługi wciąż pozostanie wysoki. Szczególnie godne wydają się te rozwiązania, które pozwalają na pełne, skuteczne przekształcenie odpadów w przydatny produkt (tak jak w przypadku prezentowanego powyżej rozwiązania firmy Evergreen Solutions) – w końcu to najbardziej ekologiczny sposób korzystania z zasobów naszej planety…